Joods Zwolle

Vecht-Heimans, Charles en Elisabeth

Dit deel kwam tot stand in 2011, voornamelijk dankzij Uri en Amnon Vecht, Itamar Nir en Wardiet Sasoni.

Charles Vecht werd geboren in Elburg op 5 februari 1891.
GeboortebewijsGeboortebewijs van Charles Vecht, uittreksel uit de
Burgerlijke Stand gemeente Elburg Bron: www.familysearch.com
Jacob-VechtJacob Vecht Bron: www.sjoelelburg.nl
De ouders van Charles waren Jacob Vecht (Elburg, 12.1.1858 – Sobibor, 16.4.1943) en Bertha Weyl (Oldenzaal, 28.11.1861 – Zwolle, 13.9.1941.

Jacob en Bertha trouwden in Enschede op 26 oktober 1887 en zij kregen vijf kinderen, allen geboren in Elburg:

Henriëtte Helena (27.1.1890 – Sobibor, 16.4.1943)
Charles (5.2.1891 -  Auschwitz, 9.10.1943)
Rosa (3.2.1893 – Auschwitz, 3.12.1942)
Helena Vecht (16.5.1897 – Sobibor, 3.12.1942).
Selina Vecht (19.5.1905 – Bandoeng, Indonesië, 26.8.1946).
Jakob-en-BerthaDe kinderen van Jakob en Bertha Vecht-Weyl ca. 1900. Van links naar rechts: Selina,
Rosa, Henriëtte Helena, Charles en Helena Vecht Bron: Anneke Fontijn-Bendiks

Rond de eeuwwisseling verhuisden Jacob en Bertha met hun kinderen naar Zwolle. Charles was fabricant van beroep en trouwde in Zwolle op
16 mei 1918 met Elisabeth Heimans, geboren in Zwolle op 28 juli 1896
Elisabeth-en-CharlesElisabeth en Charles in 1917, een jaar voor hun huwelijk Bron: Uri VechtElisabeth-HeimansGeboortebewijs van Elisabeth Heimans, uittreksel uit de Burgerlijke Stand gemeente Zwolle www.familysearch.com
De ouders van Elisabeth waren Meijer Heimans (Zwolle, 28.12.1865 – sterfdatum onbekend) en Selma Moosberg (Lippstadt, Duitsland, 24.12.1864 –
Zwolle, 26.12.1941).
Meijer-en-SelmaMeijer en Selma Heimans-Moosberg Bron: Juda VechtElisabeth-Vecht-Heimanslisabeth Vecht-Heimans Bron: Uri Vecht

Elisabeth en Charles Vecht woonden in een groot huis aan de Rhijnvis Feithlaan 3 in Zwolle, samen met de ouders van Charles Vecht en met het gezin
van zijn zus, Rosa Vecht (die getrouwd was met Jacob Bendiks en hun beide dochters, Bertha en Anna). (zie: Herinneringsboek Joods Zwolle 1940-1945,
bladzijden 24, 25, 60 en 61).

Charles en Elisabeth kregen vier kinderen, allen geboren in Zwolle: 1.Selma Bertha (Selma) Vecht (27.2.1919 – Haifa, 13.5.1955), vernoemd naar oma
Moosberg en oma Weyl.
Selma-BerthaGeboortebewijs van Selma Bertha Vecht, Burgerlijke Stand Zwolle
Bron: Itamar Nir en Wardiet Sasoni

1920Charles, Elisabeth en Selma Vecht in 1920 Bron: www.sjoelelburg.nl ElisabethElisabeth Vecht-Heimans, haar schoonmoeder Bertha Vecht-Weyl en haar kleindochter en naamgenootje Bertha in 1921
Bron: Juda Vecht

Selma-Bertha-JacobBertha Vecht-Heymans, Selma Bertha en Jacob Vecht in Hilversum,
1923 Bron: Juda Vecht
Elisabeth-VechtElisabeth Vecht met Selma en de pasgeboren
Bertha in 1921 Bron: Uri Vecht

3. Jacob Meijer Theodoor (Theo) Vecht  (Zwolle, 1.4.1923 – Meppel, 28.11.1988), vernoemd naar opa Vecht, opa Moosberg en naar Theodoor Herzl, de
grondlegger van de latere Staat Israël.
Jacob-Meijer-TheodoorGeboorte-akte van Jacob Meijer Theodoor Vecht, afgegeven door de Gemeente Zwolle op 19 oktober 1946 Bron: Juda Vecht
Opa Meijer Heimans overleed toen Theo bijna twee jaar was.
Jacob-Meijer-Theodoor2Overlijdensakte van Meijer Heimans Bron: Juda Vecht
4. Lucy (Loesje) Vecht (Zwolle, 26.9.1929 – Auschwitz, 9.10.1943), vernoemd naar haar tante Lucy Sarah  (zij was getrouwd met Jacobus Heimans en een
paar jaren voor Loesjes geboorte overleden).
Lucy-VechtLucy Vecht, foto uit 1943 Bron: Uri VechtKarl-RosenthalVan links naar rechts achter: onbekende jongen, Karl Rosenthal en Jules Levie. Voor: Lieneke Levie, Loesje Vecht en Riek Levie. Foto uit 1937 Bron: Riek Levie
IJspret-in-winterIJspret in winter 1941-1942 met de kinderen Levie van de Melkmarkt 18. Van links naar rechts: Wietske (vriendin van Jules), Loesje, 
Jules en Riek Bron: Riek Levie

Theo--Lucy--SelmaTheo, Lucy, Selma en Bertha Vecht in 1930 Bron: Uri Vecht
Theo-LucySelma-BerthaTheo, Lucy, Selma en Bertha Vecht circa 1933 Bron: Uri Vecht

GrafsteenGrafsteen van Bertha Vecht-Weyl
Bron: Juda Vecht
Juda-VechtBron: Juda Vecht
Charles Vecht ving in de dertiger jaren joodse vluchtelingen uit Duitsland op. Hij voorzag hen van  onderdak en voedsel. Als tegenprestatie werkten de
Duitse joden voor hem in zijn fabriek. Toen twee van zijn kinderen, Selma en Theo,  tegen zijn zin onderdoken gaf hij hen toch elk 10.000 gulden.Charles
Vecht werd opgepakt en hij heeft in Auschwitz nog een jaar overleefd; hij stierf op 9 oktober 1943, de dag dat ook zijn vrouw en beide dochters waren
vermoord.
Charles-VechtPasfoto van Charles Vecht, 1942
Bron: www.sjoelelburg.nl
GedenkplaatGedenkplaat omgekomen familie Bron: Mirjam Kan
De twee Vecht-kinderen die onderdoken, Selma en Theo, overleefden de oorlog. Selma emigreerde eind 1945 naar het toenmalige Palestina, na alles wat
ze meegemaakt had, wilde ze niet langer in Nederland blijven en ze besloot het Joodse land te helpen opbouwen.
VergunningVergunning ('marsbevel') voor Selma, afgegeven op 11 mei 1945 (vlak na de bevrijding), haar toestemming verlenend om haar onderduikadres in Zaandam te verlaten en naar huis te gaan om
familie te zoeken. Bron: Itamar Nir en Wardiet Sasoni

SelmaOp 5 juni 1945 gaf de burgemeester van Zwolle een verklaring af voor Selma om zo een nieuw persoonsbewijs te krijgen Bron: Itamar Nir en Wardieth Sasson
PalestinaPersoonsbewijs in Palestina, afgegeven in Haifa op 2 september 1946
Bron: Itamar Nir en Wardiet Sasoni


Selma was kleuterleidster van beroep. Ze blonk uit in handwerken.  In Haifa leerde ze Chananja (Henick) Cudzynowski kennen, die in Kiriath Haim woonde
en smid van beroep was.

Ze trouwden 12 dagen na het ontstaan van de Staat Israël, op 27 mei 1948.
HuwelijksakteHuwelijksakte van Selma en Chananja Bron: Itamar Nir en Wardiet Sasoni
Selma en Chananja gingen in de toenmalig nieuwe settlement Kiriath Tivon wonen en kregen twee kinderen: Itamar (geboren op 6 september 1949) en
Wardiet (Hebreeuwse naam voor Rosa), geboren op 23 juli 1952.
Selma-met-ItamarSelma met Itamar in 1949 Bron: Itamar Nir WardietSelma met Wardiet begin 1953 Bron: Itamar Nir
Chananja-en-SelmaChananja en Selma met hun beide kinderen in 1953 Bron: Itamar NirnwijdingsfeestItamar, Selma en Wardiet – Inwijdingsfeest in Israël
Bron: Itamar Nir

Selma en Theo hechtten aan familiebanden. Ze onderhielden goed contact ook tussen beide gezinnen.
StamboomStamboom door Selma opgetekend in eigen handschrift Bron: Itamar NirSelma-en-neefje-UriItamar, Selma en neefje Uri Vecht tijdens hun bezoek aan Nederland in 1950 Bron: Itamar Nir en Wardiet Sasoni

Selma overleed, heel plotseling en jong, op 7 mei 1955 aan een epilepsie-aanval. Chananja bleef achter met twee kinderen, hij hertrouwde met Marianna
Stadt en kreeg nog twee kinderen met zijn tweede vrouw, Boaz en Naomi. Marianna fungeerde ook als moederfiguur voor Itamar en Wardiet.
 
Itamar en Wardiet, de kinderen van Selma, zijn beiden getrouwd. Itamar heeft een dochter en twee zonen en een kleinzoon. Wardiet heeft twee dochters,
twee kleindochters en een kleinzoon.
2010Itamar en echtgenote Rachel Nir in Italië anno 2010 Bron: Itamar NirWardiet-SasoniWardiet Sasoni anno 2009 Bron: Itamar Nir
Theo Vecht bleef in Zwolle wonen. Eerst woonde hij op kamers bij familie Jo en Kitty Levie aan de Melkmarkt 18. Hij trouwde vanaf zijn woonadres op 21
maart 1946 met Pauline Droste uit (Rotterdam, 24.11.1922 – Den Haag, 19.10.2008). De ouders van Pauline waren Carl Ludolf Wilhelm Droste (geboren
in Dortmund ca. 1882) en Henriëtte Wessel (Rotterdam, 16.11.1893 – Sobibor, 28.5.1943). Paulines enige broer was Charles Droste, geboren in
Rotterdam op 25 juni 1924; hij kwam om in Sobibor op 7 mei 1943.
PaulineHuwelijk Pauline en Theo Vecht Bron: Riek LevieVecht-DrosteHuwelijk Pauline en Theo Vecht
Bron: Riek Levie

Joods-Nationaal-FondsUit het Joods Nationaal Fonds Boek van Zwolle Bron: Mirjam Kan

Na hun huwelijk gingen Theo en Pauline in het huis aan de Van Nagellstraat 9 wonen.
Ze kregen vijf zonen, allen geboren in Zwolle:

Charles Jitshak, geboren op 21 januari 1947
Uri Vecht, geboren op 9 april 1949
Amnon Vecht, geboren op 6 september 1950
Juda en Benjamin Vecht, geboren op 26 maart 1960
Joods-Nationaal-FondS1Uit het Joods Nationaal Fonds boek uit Zwolle Bron: Mirjam Kan
Joods-Nationaal-Fonds-4Uit het Joods Nationaal Fonds boek uit Zwolle Bron: Mirjam Kan

Uri werd dierenarts, trouwde met Margaretha C. Corts, psycholoog. Hij woont in Ermelo, heeft twee kinderen,  David Gideon en Jonathan Daniel en een
kleinzoon, Noah Raphael (augustus 2010).

Amnon werd econoom, woont in Alkmaar, is getrouwd met Y. Marianne Jurriaanse, maatschappelijk werker en heeft drie zonen: Bastiaan Jurriaan,
Donald David (Bas), Gijs Jurriaan Adriaan Job (Gijs) en Maurits Maarten Jurriaan Abraham (Maurits).

Juda werd internist, woont in Zwolle en werkt in het Sophia Ziekenhuis aldaar. Hij is getrouwd met C.M. (Ienske) Hart (jeugdarts) uit Amersfoort en heeft
drie kinderen: Joost Jacob (Joost) (vernoemd naar zijn opa Jacob Meijer Theodoor), Loes (vernoemd naar zijn tante Lucy) en Esther Vecht.

Benjamin was directiesecretaris en kunstenaar, hij was ongehuwd. Hij overleed op 22 april 1993. Hij werd begraven in Amsterdam
Pauline-Vecht-DrostePauline Vecht-Droste op ca. 40-jarige leeftijd
Bron: Uri Vecht
Uri-VechtUri Vecht met bal in 1960 Bron: Uri VechtUri-Vecht1Uri Vecht op zijn bar mitswa feest op 14 april 1962 Bron: Uri Vecht
Marianne-en-AmnonMarianne en Amnon Vecht, 17 juni 2006 Bron: Amnon Vecht

jUDA2010Juda Vecht in 2010BenjaminBenjamin Vecht in 1974
Benjamin Vecht in 1974 Bron: Uri Vecht
Benjamin1Benjamin Vecht 16 jaar ( in 1976)
Bron: Uri Vecht

Benjamin-VechtBenjamin Vecht, foto op de dankkaart na zijn overlijden Bron: Uri Vecht

2009Uri Vecht in 2009 Eigen bron
Theo heeft vanaf 1945 tot 1953 met succes geprocedeerd tegen twee banken om de in de oorlog gestolen effecten van zijn vader terug te krijgen. Deze
zaak staat bekend als het 'effectenrechtsherstel na de Tweede Wereldoorlog'. Met hulp van zijn onvermoeibare advocaat, Mr. Sanders uit Den Haag,
werd deze zaak gewonnen.

In de boeken van Lou de Jong over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog staat dit vermeld: 'Er kwam een algemene regeling voor zogeheten
gedepossedeerde (= bestolen) joden. Dit naar aanleiding van twee gewonnen proefprocessen tegen banken, één van een benadeelde uit Bussum,
en de ander uit Zwolle', van Theo Vecht dus. Er werd besloten tot een algemene teruggave-regeling, waarbij de gedepossedeerde Joden
90% van hun effecten terug kregen'.

Ook het onroerend goed (waaronder Van Nagellstraat 9) van Charles Vecht bleek gestolen na de oorlog.  Met behulp van gegevens uit het kadaster heeft
Theo dit terug weten te krijgen. De (na)oorlogs(e) ervaringen  hadden Theo tot een strijdvaardig man gemaakt. Zo studeerde hij na zijn prépensioen nog
rechten en wist al tijdens zijn studie menige rechtszaak voor zichzelf en voor derden – voornamelijk tegen lagere overheden - te winnen.

Theo en Pauline scheidden in 1968. Pauline heeft in latere jaren vrijwilligerswerk gedaan voor gevluchte Russische joden. Dit vrijwilligerswerk werd
georganiseerd door  het Joods Maatschappelijk Werk te Amsterdam en later via Vluchtelingenwerk Nederland. Zo gaf zij onder meer Nederlandse les.
Zij overleed in 2008 te Den Haag.

Theo liet een huis bouwen in Havelte en ging daar wonen. Hij hertrouwde met Grietje Singer, doch scheidde jaren later ook van haar.
1987Theo in december 1987 Bron: Olly Kan-Kok
1988In 1987 en 1988 gaven Pauline en Theo, op twee achtereenvolgende bladzijden, een donatie aan het Joods Nationaal Fonds t.g.v. hun 65ste verjaardag Bron: J.N.F. Boek Zwolle, Mirjam Kan
Uiteindelijk overleed Theo in Meppel op 28 november 1988.

.
Top of Page