Joods Zwolle

Vleesblok – de Vries, Lex en Aaltje (Alie)

Alexander Jean Vleesblok (Lex) werd op 4 april 1910 inVeendam (provincie Groningen) geboren. Zijn ouders waren Simon Vleesblok en Rosalie
Vleesblok-Philips. Hij had een oudere zuster, Elly Desira, die op 14 maart 1908 in Veendam geboren werd en onderwijzeres was.
Op 10 augustus 1938 trouwde Lex in Lochem met Aaltje (Alie) de Vries die daar op 1 juni 1913 geboren was.
12Elly Vleesblok, werkvergunning van de Joodse Raad te
Amsterdam, 17.9.1942 Bron: Herman van Keulen, Hattem
13Alie en Lex op hun huwelijksdag, links Alies ouders. Bron: “Een Aandenken”, herdenkingsgeschrift opgedragen aan het echtpaar Vleesblok
Alie kwam uit een gelovig gezin. Haar oom was rabbijn Simon Philip de Vries uit Haarlem en haar diep religieuze gevoelens stamden uit haar opvoeding
en de familiesfeer.

Na hun huwelijk verhuisden Alie en Lex naar Zwolle, waar Lex werk gevonden had als vertegenwoordiger van de werkklerenfabrikant, Charlie Palm.
Ze woonden in de van Lennepstraat 2.

Gedurende de oorlog werden Lex’ ouders gedeporteerd en zij zijn in 1943 in Sobibor omgekomen.  Ook zijn zuster Elly heeft de oorlog niet overleefd. Zij is
op 27 augustus 1943 in Auschwitz vermoord. Zoals veel andere mensen wier families in de Holocaust omgekomen zijn, is ook Lex Vleesblok eigenlijk
nooit over het verlies van zijn familie en zijn verdriet daarover, heen gekomen.

Na de oorlog verhuisden Lex en Alie naar de Da Costastraat 12. Lex ging ook ergens anders werken. Alie had een oudere zuster en een tweelingzus,
die allebei de oorlog overleefd hebben. Haar tweelingzus is naar Israel (naar de kleine nederzetting Hadar Am, niet ver van Natanja) geimmigreerd en haar
oudste zuster woonde in Den Haag. Alie heeft altijd een warme band met haar zusters gehad en bezocht hun gezinnen vaak.


14Alie als jonge vrouw Bron: “Een Aandenken”, herdenkingsgeschrift opgedragen aan het echtpaar Vleesblok15Alie op visite in Israel bij haar tweelingzuster Riek. Bron: “Een Aandenken”, herdenkingsgeschrift opgedragen aan het
echtpaar Vleesblok

Tot hun grote verdriet konden  Lex en Alie geen kinderen krijgen. Zij hebben toen in 1949 Hans de Beer geadopteerd. Hans was op 1 mei 1938 in Utrecht
geboren en was in Ede-Wageningen ondergedoken.
16Hans de Beer, januari 1953 Bron: Rudelsheim reunie, met toestemming van Hans17Hans in de tuin van de Da Costastraat (1950)
Bron: Hans de Beer

Hans heeft de opleiding aan de hoge hotelschool gevolgd en heeft Nederland in 1960 verlaten. Vanaf die tijd heeft hij 20 jaar in de Horecabranche
gewerkt. Tussen 1962 en 1993 woonde hij in Hawaii. Hij heeft twee zonen, Bennett en Daniel en een dochter, Kerri, uit zijn eerste huwelijk. Hij woont
nu in Monroe (Washington) en is met Dawn getrouwd.
18Hans en Dawn in 2010 Bron: Hans de Beer
Alie en Lex Vleesblok waren o.a. bevriend met Harry en Olly Kan-Kok. Hun kinderen Mirjam en Max Kan herinneren zich heel goed de warmte en het
geduld en de eerste gevoelens van “Jiddischkeit” die ze niet alleen van hun ouders maar ook van Lex en Alie Vleesblok meekregen. Mirjam Kan vertelt
dat ze een flinke portie Zionisme van Alie meegekregen heeft en dat haar besluit om te emigreren en naar Israel te gaan daar ook veel mee te maken heeft
gehad. Lex had in zijn ouderlijk huis in Veendam van jongs af aan synagogeliturgie geleerd en na 1945 tot zijn overlijden in 1970, was hij chazzan
(voorzanger) in de Sjoel te Zwolle. Hij had een prachtige, zachte stem en zijn toewijding en muzikaal gevoel waren heel bijzonder. Gedurende de laatste
Jom Kippoerdienst van zijn leven, in September 1970, toen hij al wist dat hij ongeneeslijk ziek was, was de intentie van zijn zang onvergetelijk. Lex overleed
op 13 december 1970. Alie is nooit over het verlies van Lex heen gekomen. In 1990 kwam ze na lang twijfelen tot het besef dat ze niet meer alleen wilde
wonen en besloot ze naar het Joodse bejaardentehuis in Bussum te verhuizen. Op 10 november 1990 nam ze tijdens een kiddoesj in Sjoel, afscheid van
haar geliefde Joodse gemeente.
20Lex en Alie in 1967 Bron: “Een Aandenken”, herdenkingsgeschrift opgedragen aan
het echtpaar Vleesblok
21Alies afscheid van Zwolle Achtergrond: Betsy Hony Bron: Olly Kan-Kok
Alie overleed in Amsterdam op 4 september 2001. Ze rust naast haar geliefde man Lex op de begraafplaats de Watersteeg. Na haar dood hebben
vrienden het herdenkingsgeschrift “Een Aandenken” ter herinnering aan Lex en Alie Vleesblok, samengesteld. In september 2005 heeft Hans de Beer
zijn vrouw en kinderen op bezoek in Nederland meegenomen. Ze hebben het huis in de Da Costastraat bezocht en de graven van zijn adoptieouders
Alie en Lex Vleesblok op de Watersteegbegraafplaats.
22Alie in het Joodse bejaardentehuis in Bussum, 1984. Bron: “Een Aandenken”, herdenkingsgeschrift opgedragen aan het echtpaar Vleesblok
19Hans met beide zonen op de Watersteeg, 2010 Bron: Hans de Beer

.
Top of Page