Joods Zwolle

Palm-Wolf

Samuel (Charlie) Palm werd geboren in Emmen op 10 juni 1914. Zijn ouders waren Eduard Palm (Nieuw-Amsterdam, 17.7.1876 – Apeldoorn, 18.4.1941) en Henriëtta Jacobs (Zelhem, 6.7.1890 – Zwolle, 22.7.1930).
1De graven van Eduard en Henriëtta Jacobs, joodse begraafplaats de Watersteeg in Zwolle
Bron: Mirjam Kan


Henriëtta Jacobs was het jongste van zeven kinderen (Roosje, Sebilla, Diena, Sallie, Joseph, Lea en Henriëtta), dochter van Meijer Jacobs (Zelhem, 5.5.1856 – Westerbork, 19.12.1942) en Saartje Levie (Rheden, 6.4.1858 – Doetinchem, 9.12.1932). Familie Jacobs verhuisde naar Zwolle in 1921.

De ouders van Eduard waren Samuel Palm (Coevorden, 15.7.1843 – Emmen, 13.1.1909) en Roosje (Israël) Denneboom (Avereest, 18.5.1836 – Emmen, 13.4.1918). Eduard was het derde kind van vier (Sophia, Marcus, Eduard en Karel Palm). Charlie is naar zijn opa Samuel vernoemd, die vijf jaar voor zijn geboorte overleden was).

Opa Samuel was begonnen met een bedrijf in Nieuw-Amsterdam. Toen hij overleed op 66-jarige leeftijd, nam zijn zoon Eduard (toen 32) de zaak over en breidde die uit.

Vanaf 1 november 1921 stond de Confectiefabriek Fa. Ed. Palm & Co. in geschreven in de Kamer van Koophandel onder de naam 'Manufacturen en gros'. Enige tijd daarna verhuisden Eduard en Henriëtta naar Zwolle, waar betere zakenmogelijkheden bestond dan in het kleine Nieuw-Amsterdam.

Op de website ernstfriedrich.blogspot.co.il is een hoofdstuk gewijd aan de Venestraat in  Zwolle. Daarin zien we dat Eduard Palm in 1933 een rijtje onbewoonbaar verklaarde krotwoningen had opgekocht, hij kreeg vergunning om deze woningen te slopen en architect Bosman uit de Hertenstraat 44 te Zwolle zorgde voor een ontwerp. Zo werd een gebouw met twee verdiepingen neergezet; beneden bergplaatsruimte en boven een magazijn en atelier.
2Bouwvergunning van de Gemeente Zwolle Bron: www.ernstfriedrich.blogspot.co.il
In de oorlogstijd werd ook het bedrijf van familie Palm tot opheffing verplicht.
3Advertentie op 25 januari 1940 in de Zwolsche Courant
In de oorlogstijd werd ook het bedrijf van familie Palm tot opheffing verplicht.
4Liquidatie bericht d.d. 2.2.1942 Bron: www.ernstfriedrich.blogspot.co.il
Het woonhuis van de familie Palm was gevestigd in de Terborchstraat 2 in Zwolle.
5Huis van familie Palm6Charlie Palm Bron: Trix Loewenstein-Palm

Charlie Palm had drie jongere zussen:

Sariena (Emmen, 18.1.1916 – Auschwitz, 30.4.1944). Sariena trouwde in 1941 met de toen 80-jarige David Frank (geboren in 1861). Mogelijk dacht zij dat het huwelijk haar kon redden van het naderende gevaar.

Rosa Palm (Emmen, 7.6.1919 – Amsterdam, 22.6.1943). Rosa overleed midden in de oorlog op 34-jarige leeftijd, ze stierf een natuurlijke dood, waar natuurlijk de nodige angst aan vooraf is gegaan.

Meta Palm (Zwolle, 21.5.1921 – Sobibor, 2.4.1943)

Niet alleen dat Charlie zijn zussen verloor in de oorlog, ook zijn vader – Eduard – overleed na een langdurig ziekbed op 18 april 1941 (zijn moeder was overleden in 1930, op slechts 40-jarige leeftijd).
7Overlijdensadvertentie van Eduard Palm
Bron: Zwolsche Courant

Charlie trouwde op 10 november 1940 met Jozina Jacoba (Jos) Wolf (Lithuania, 8.1.1915 – Zwolle, 15.6.1985), dochter en enigst kind van Izaak Wolf (geboren omstreeks 1873) en Bertha Koppel (Deventer, 13.5.1874 – Sobibor, 14.5.1943).
8Jos Palm-Wolf
Bron: Trix Loewenstein-Palm

Charlie en Jos kregen twee dochters, beiden geboren in Zwolle:

Beatrix (Trix), geboren op 24 februari 1942
Hetty, geboren op 6 augustus 1946
9Trix Palm Bron: Beeldbank Historisch Centrum Overijssel
10Jos en Trix Palm in 1942 Bron: Beeldbank Historisch Centrum Overijssel
11Jos en Trix Palm eind 1943 Bron: Beeldbank Historisch Centrum Overijssel
Charlie, Jos en Trix doken onder en ze overleefden de oorlog. In 1946 werd dochter Hetty geboren. Charlie en Jos hebben altijd hard gewerkt in hun confectiefabriek.
12Trix en Hetty omstreeks 1950 Bron: Hans Davidson
13Hetty Palm, Donald Davidson, onbekend, omstreeks 1951 Bron: Hans Davidson
Trix bleef na de oorlog bij haar onderduikouders wonen. Pas toen ze 10 jaar was, in 1952, kwam ze terug in het gezin van haar ouders en zusje.
14Charlie op de hei met zijn dochters, Trix en Hetty
Bron: Hans Davidson

15Klassefoto van School 1 (later de Parkschool), tweede klas, omstreeks 1953 met juf Sligtenhorst. Hetty Palm en Hans Davidson zaten gedurende hun lagere schooltijd in dezelfde klas. Hans zit links, tweede rij van voren, tweede van links en Hetty zit uiterst rechts vooraan. Bron: Hans Davidson

In februari 1956 waren Dolf en Zus 12,5 jaar getrouwd (ze traden in het huwelijk in Zwolle op 11 augustus 1942). Ze gaven een feest boven de zaak op de Grote Markt 8. Teun van der Veen versierde het huis en slager Sjaak Baardman verzorgde de catering.
16Vlnr. Atie van der Meer, Dolf Davidson, Charlie Palm en Rie Spits (zie deel: Spits-Visser)
Bron: Hans Davidson

17Ro en Mau Jakobs, Charlie Palm en waarschijnlijk Esje Blog-Steren op de rug Bron: Hans Davidson

18Vlnr. Mau Jakobs, Rosa Spanier, Charlie Palm en Katrien Jassies Bron: Hans Davidson
Trix trouwde met Rolf Loewenstein op 31 oktober 1965. Ze hebben twee kinderen: Max (1967) en Sascha (1969). Max heeft twee zonen en een dochter.

Op 13 april 1969 trouwde Hetty Palm in de Sjoel in Zwolle met Hans van Straten.
19Het bruidspaar. Rechts dhr. Abraham Kuyt uit Enschede die hun inzegende Bron: Renee van Praag-Kuyt

20Achterkant van de huwelijksfoto in Sjoel, het adres van Jos en Charlie Palm
Bron: Renee van Praag-Kuyt


Charlie en Jos Palm waren bevriend met onder meer de families Blog-Steren, Steren-Blog en Jo en Mientje van Gelder-Stibbe (zie aparte delen op de website).
21Vlnr. Jo en Mientje van Gelder, onbekende vrouw onbekend kind op de arm, Jos en Charlie Palm
Bron: Tilly Kroonenberg-Steren

Hetty en Hans van Straten-Palm kregen twee zonen: Erik en Rob. Hetty overleed op 31 mei 1993 (op 46-jarige leeftijd) aan kanker. Charlie overleed in Zwolle op 11 april 1980 en Jos overleed aldaar op 15 juni 1985. Charlie en Jos hebben zich laten cremeren.

.
Top of Page