VECHT-HEIMANS, CHARLES EN ELISABETH

Dit deel kwam tot stand in 2011, voornamelijk dankzij Uri en Amnon Vecht, Itamar Nir en Wardiet Sasoni.

Charles Vecht werd geboren in Elburg op 5 februari 1891.

Geboortebewijs van Charles Vecht, uittreksel uit de Burgerlijke Stand gemeente Elburg Bron: www.familysearch.com

Jacob Vecht Bron: www.sjoelelburg.nl

De ouders van Charles waren Jacob Vecht (Elburg, 12.1.1858 – Sobibor, 16.4.1943) en Bertha Weyl (Oldenzaal, 28.11.1861 – Zwolle, 13.9.1941.

Jacob en Bertha trouwden in Enschede op 26 oktober 1887 en zij kregen vijf kinderen, allen geboren in Elburg:

Henriëtte Helena (27.1.1890 – Sobibor, 16.4.1943)
Charles (5.2.1891 –  Auschwitz, 9.10.1943)
Rosa (3.2.1893 – Auschwitz, 3.12.1942)
Helena Vecht (16.5.1897 – Sobibor, 3.12.1942).
Selina Vecht (19.5.1905 – Bandoeng, Indonesië, 26.8.1946).

De kinderen van Jakob en Bertha Vecht-Weyl ca. 1900. Van links naar rechts: Selina,
Rosa, Henriëtte Helena, Charles en Helena Vecht Bron: Anneke Fontijn-Bendiks

Rond de eeuwwisseling verhuisden Jacob en Bertha met hun kinderen naar Zwolle. Charles was fabricant van beroep en trouwde in Zwolle op 16 mei 1918 met Elisabeth Heimans, geboren in Zwolle op 28 juli 1896diks

Elisabeth en Charles in 1917, een jaar voor hun huwelijk Bron: Uri Vecht

Geboortebewijs van Elisabeth Heimans, uittreksel uit de Burgerlijke Stand gemeente Zwolle www.familysearch.com

De ouders van Elisabeth waren Meijer Heimans (Zwolle, 28.12.1865 – sterfdatum onbekend) en Selma Moosberg (Lippstadt, Duitsland, 24.12.1864 – Zwolle, 26.12.1941).

Meijer en Selma Heimans-Moosberg Bron: Juda Vecht

Elisabeth Vecht-Heimans Bron: Uri Vecht

Elisabeth en Charles Vecht woonden in een groot huis aan de Rhijnvis Feithlaan 3 in Zwolle, samen met de ouders van Charles Vecht en met het gezin van zijn zus, Rosa Vecht (die getrouwd was met Jacob Bendiks en hun beide dochters, Bertha en Anna). (zie: Herinneringsboek Joods Zwolle 1940-1945, bladzijden 24, 25, 60 en 61).

Charles en Elisabeth kregen vier kinderen, allen geboren in Zwolle: 1.Selma Bertha (Selma) Vecht (27.2.1919 – Haifa, 13.5.1955), vernoemd naar oma Moosberg en oma Weyl.

Geboortebewijs van Selma Bertha Vecht, Burgerlijke Stand Zwolle
Bron: Itamar Nir en Wardiet Sasoni

Charles, Elisabeth en Selma Vecht in 1920 Bron: www.sjoelelburg.nl

Elisabeth Vecht-Heimans, haar schoonmoeder Bertha Vecht-Weyl en haar kleindochter en naamgenootje Bertha in 1921
Bron: Juda Vecht

Bertha Vecht-Heymans, Selma Bertha en Jacob Vecht in Hilversum,
1923 Bron: Juda Vecht

Elisabeth Vecht met Selma en de pasgeboren
Bertha in 1921 Bron: Uri Vecht

3. Jacob Meijer Theodoor (Theo) Vecht  (Zwolle, 1.4.1923 – Meppel, 28.11.1988), vernoemd naar opa Vecht, opa Moosberg en naar Theodoor Herzl, de
grondlegger van de latere Staat Israël.

Geboorte-akte van Jacob Meijer Theodoor Vecht, afgegeven door de Gemeente Zwolle op 19 oktober 1946
Bron: Juda Vecht

Opa Meijer Heimans overleed toen Theo bijna twee jaar was.

Overlijdensakte van Meijer Heimans Bron: Juda Vecht

4. Lucy (Loesje) Vecht (Zwolle, 26.9.1929 – Auschwitz, 9.10.1943), vernoemd naar haar tante Lucy Sarah  (zij was getrouwd met Jacobus Heimans en een paar jaren voor Loesjes geboorte overleden).

Lucy Vecht, foto uit 1943 Bron: Uri Vecht

Van links naar rechts achter: onbekende jongen, Karl Rosenthal en Jules Levie. Voor: Lieneke Levie, Loesje Vecht en Riek Levie. Foto uit 1937 Bron: Riek Levie

IJspret in winter 1941-1942 met de kinderen Levie van de Melkmarkt 18. Van links naar rechts: Wietske (vriendin van Jules), Loesje,  Jules en Riek Bron: Riek Levie

Theo, Lucy, Selma en Bertha Vecht in 1930 Bron: Uri Vecht

Theo, Lucy, Selma en Bertha Vecht circa 1933 Bron: Uri Vecht

Grafsteen van Bertha Vecht-Weyl
Bron: Juda Vecht

Bron: Juda Vecht

Charles Vecht ving in de dertiger jaren joodse vluchtelingen uit Duitsland op. Hij voorzag hen van  onderdak en voedsel. Als tegenprestatie werkten de Duitse joden voor hem in zijn fabriek. Toen twee van zijn kinderen, Selma en Theo,  tegen zijn zin onderdoken gaf hij hen toch elk 10.000 gulden.Charles Vecht werd opgepakt en hij heeft in Auschwitz nog een jaar overleefd; hij stierf op 9 oktober 1943, de dag dat ook zijn vrouw en beide dochters waren vermoord.

Pasfoto van Charles Vecht, 1942
Bron: www.sjoelelburg.nl

Gedenkplaat omgekomen familie Bron: Mirjam Kan

De twee Vecht-kinderen die onderdoken, Selma en Theo, overleefden de oorlog. Selma emigreerde eind 1945 naar het toenmalige Palestina, na alles wat ze meegemaakt had, wilde ze niet langer in Nederland blijven en ze besloot het Joodse land te helpen opbouwen.

Vergunning (‘marsbevel’) voor Selma, afgegeven op 11 mei 1945 (vlak na de bevrijding), haar toestemming verlenend om haar onderduikadres in Zaandam te verlaten en naar huis te gaan om familie te zoeken. Bron: Itamar Nir en Wardiet Sasoni

Op 5 juni 1945 gaf de burgemeester van Zwolle een verklaring af voor Selma om zo een nieuw persoonsbewijs te krijgen Bron: Itamar Nir en Wardieth Sasson

Persoonsbewijs in Palestina, afgegeven in Haifa op 2 september 1946
Bron: Itamar Nir en Wardiet Sasoni

Selma was kleuterleidster van beroep. Ze blonk uit in handwerken.  In Haifa leerde ze Chananja (Henick) Cudzynowski kennen, die in Kiriath Haim woonde en smid van beroep was.

Ze trouwden 12 dagen na het ontstaan van de Staat Israël, op 27 mei 1948.

Huwelijksakte van Selma en Chananja Bron: Itamar Nir en Wardiet Sasoni
Selma en Chananja gingen in de toenmalig nieuwe settlement Kiriath Tivon wonen en kregen twee kinderen: Itamar (geboren op 6 september 1949) en Wardiet (Hebreeuwse naam voor Rosa), geboren op 23 juli 1952.

Selma met Itamar in 1949 Bron: Itamar Nir

Selma met Wardiet begin 1953 Bron: Itamar Nir

Chananja en Selma met hun beide kinderen in 1953 Bron: Itamar Nir

Itamar, Selma en Wardiet – Inwijdingsfeest in Israël
Bron: Itamar Nir

Selma en Theo hechtten aan familiebanden. Ze onderhielden goed contact ook tussen beide gezinnen.

Stamboom door Selma opgetekend in eigen handschrift Bron: Itamar Nir

Itamar, Selma en neefje Uri Vecht tijdens hun bezoek aan Nederland in 1950 Bron: Itamar Nir en Wardiet Sasoni

Selma overleed, heel plotseling en jong, op 7 mei 1955 aan een epilepsie-aanval. Chananja bleef achter met twee kinderen, hij hertrouwde met Marianna Stadt en kreeg nog twee kinderen met zijn tweede vrouw, Boaz en Naomi. Marianna fungeerde ook als moederfiguur voor Itamar en Wardiet.

Itamar en Wardiet, de kinderen van Selma, zijn beiden getrouwd. Itamar heeft een dochter en twee zonen en een kleinzoon. Wardiet heeft twee dochters, twee kleindochters en een kleinzoon.

Itamar en echtgenote Rachel Nir in Italië anno 2010 Bron: Itamar Nir

Wardiet Sasoni anno 2009 Bron: Itamar Nir

Theo Vecht bleef in Zwolle wonen. Eerst woonde hij op kamers bij familie Jo en Kitty Levie aan de Melkmarkt 18. Hij trouwde vanaf zijn woonadres op 21 maart 1946 met Pauline Droste uit (Rotterdam, 24.11.1922 – Den Haag, 19.10.2008). De ouders van Pauline waren Carl Ludolf Wilhelm Droste (geboren in Dortmund ca. 1882) en Henriëtte Wessel (Rotterdam, 16.11.1893 – Sobibor, 28.5.1943). Paulines enige broer was Charles Droste, geboren in Rotterdam op 25 juni 1924; hij kwam om in Sobibor op 7 mei 1943.

Huwelijk Pauline en Theo Vecht Bron: Riek Levie

Huwelijk Pauline en Theo Vecht Bron: Riek Levie

Uit het Joods Nationaal Fonds Boek van Zwolle Bron: Mirjam Kan

Na hun huwelijk gingen Theo en Pauline in het huis aan de Van Nagellstraat 9 wonen.
Ze kregen vijf zonen, allen geboren in Zwolle:

Charles Jitshak, geboren op 21 januari 1947
Uri Vecht, geboren op 9 april 1949
Amnon Vecht, geboren op 6 september 1950
Juda en Benjamin Vecht, geboren op 26 maart 1960

 

Uit het Joods Nationaal Fonds boek uit Zwolle Bron: Mirjam Kan

Uit het Joods Nationaal Fonds boek uit Zwolle Bron: Mirjam Kan

Uri werd dierenarts, trouwde met Margaretha C. Corts, psycholoog. Hij woont in Ermelo, heeft twee kinderen,  David Gideon en Jonathan Daniel en een kleinzoon, Noah Raphael (augustus 2010).

Amnon werd econoom, woont in Alkmaar, is getrouwd met Y. Marianne Jurriaanse, maatschappelijk werker en heeft drie zonen: Bastiaan Jurriaan, Donald David (Bas), Gijs Jurriaan Adriaan Job (Gijs) en Maurits Maarten Jurriaan Abraham (Maurits).

Juda werd internist, woont in Zwolle en werkt in het Sophia Ziekenhuis aldaar. Hij is getrouwd met C.M. (Ienske) Hart (jeugdarts) uit Amersfoort en heeft drie kinderen: Joost Jacob (Joost) (vernoemd naar zijn opa Jacob Meijer Theodoor), Loes (vernoemd naar zijn tante Lucy) en Esther Vecht.

Benjamin was directiesecretaris en kunstenaar, hij was ongehuwd. Hij overleed op 22 april 1993. Hij werd begraven in Amsterdam

Pauline Vecht-Droste op ca. 40-jarige leeftijd
Bron: Uri Vecht

Uri Vecht met bal in 1960 Bron: Uri Vecht

Uri Vecht op zijn bar mitswa feest op 14 april 1962 Bron: Uri Vecht

Marianne en Amnon Vecht, 17 juni 2006 Bron: Amnon Vecht

Juda Vecht in 2010

Benjamin Vecht in 1974
Benjamin Vecht in 1974 Bron: Uri Vecht

Benjamin Vecht 16 jaar ( in 1976)
Bron: Uri Vecht

Benjamin Vecht, foto op de dankkaart na zijn overlijden Bron: Uri Vecht

Uri Vecht in 2009 Eigen bron

Theo heeft vanaf 1945 tot 1953 met succes geprocedeerd tegen twee banken om de in de oorlog gestolen effecten van zijn vader terug te krijgen. Dezezaak staat bekend als het ‘effectenrechtsherstel na de Tweede Wereldoorlog’. Met hulp van zijn onvermoeibare advocaat, Mr. Sanders uit Den Haag,werd deze zaak gewonnen.

In de boeken van Lou de Jong over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog staat dit vermeld: ‘Er kwam een algemene regeling voor zogeheten gedepossedeerde (= bestolen) joden. Dit naar aanleiding van twee gewonnen proefprocessen tegen banken, één van een benadeelde uit Bussum, en de ander uit Zwolle’, van Theo Vecht dus. Er werd besloten tot een algemene teruggave-regeling, waarbij de gedepossedeerde Joden
90% van hun effecten terug kregen’.

Ook het onroerend goed (waaronder Van Nagellstraat 9) van Charles Vecht bleek gestolen na de oorlog.  Met behulp van gegevens uit het kadaster heeft Theo dit terug weten te krijgen. De (na)oorlogs(e) ervaringen  hadden Theo tot een strijdvaardig man gemaakt. Zo studeerde hij na zijn prépensioen nog rechten en wist al tijdens zijn studie menige rechtszaak voor zichzelf en voor derden – voornamelijk tegen lagere overheden – te winnen.

Theo en Pauline scheidden in 1968. Pauline heeft in latere jaren vrijwilligerswerk gedaan voor gevluchte Russische joden. Dit vrijwilligerswerk werd georganiseerd door  het Joods Maatschappelijk Werk te Amsterdam en later via Vluchtelingenwerk Nederland. Zo gaf zij onder meer Nederlandse les. Zij overleed in 2008 te Den Haag.

Theo liet een huis bouwen in Havelte en ging daar wonen. Hij hertrouwde met Grietje Singer, doch scheidde jaren later ook van haar.

 

Theo in december 1987 Bron: Olly Kan-Kok

In 1987 en 1988 gaven Pauline en Theo, op twee achtereenvolgende bladzijden, een donatie aan het Joods Nationaal Fonds t.g.v. hun 65ste verjaardag Bron: J.N.F. Boek Zwolle, Mirjam Kan

Uiteindelijk overleed Theo in Meppel op 28 november 1988.