Deze website is ontstaan door het initiatief van Mirjam Kan, een Joodse, geboren en getogen Zwolse, Mirjam is overleden op 25-12-2015.

In November 2009, toen ze een gedenkschrift las dat het levensverhaal van Alex en Alie Vleesblok vertelde, kwam ze tot het besef dat het een goed idée zou zijn om het verhaal van de Joden die op de een of andere manier met Zwolle verbonden geweest waren, niet verloren te laten gaan.
Ze begreep dat de informatie die individuelen bezitten, in foto- brief- of verhaalvorm, een schat is, die eigenlijk gedeeld zou moeten worden.

Deze website wil onze dierbaren herdenken, niet als droge namen, grijze grafzerken of als regels in de registers van Yad Va’Shem – waar degenen die door de Nazi’s gedurende de Holocaust vermoord zijn – vereeuwigd zijn. De website probeert deze levendige, actieve en geliefde mensen, voor zover mogelijk, in volle kleuren af te schilderen, want zo horen ze herdacht te worden. De “JoodsZwolle” website tracht het verhaal van de Joden in Zwolle van lang voor de tweede wereldoorlog tot op heden de dag te vertellen.
Deze mensen zijn of in Zwolle geboren, of in Zwolle komen wonen, of hebben voor een lange of korte periode in Zwolle gewoond in verband met hun werk voor de Joodse gemeenschap. Besloten is  Zwolse Joden” en hun partners in de website op te nemen. De definitie voor “Jood” volgens de Halacha (Joodse wet) is iemand die een Joodse (biologische) moeder heeft. In sommige gevallen zijn niet-Joodse partners samen met hun echtgenoten in de website opgenomen.

Er zijn veel mensen benaderd – en dat proces is nog steeds gaande – om een veelomvattende site te bouwen. De meerderheid reageerde positief
en stuurde materiaal, foto’s en informatie. Er waren ook mensen die het idée wel verdienstelijk vonden, maar om persoonlijke redenen niet mee wilden doen.

“JoodsZwolle’’ zal hoofdstukken hebben voor specifieke families (na publicatietoestemming ontvangen te hebben), maar zal ook secties wijden aan
verschillende groepen, zoals de synagoge, de Joodse gemeenschap in Zwolle en die in de nabije omgeving. Het kan voorkomen dat mensen, waar
geen publicatietoestemming voor ontvangen is, op een groepsfoto afgebeeld zijn. Holocaustslachtoffers waarvan geen familie bekend is, krijgen mogelijk een apart hoofdstuk.

De bedoeling van de website is eer te bewijzen aan de vele generaties Joden die in Zwolle gewoond hebben en om hun herinnering levend te bewaren voor ons en diegenen die na ons zullen komen, opdat we nooit zullen vergeten waar we vandaan komen en opdat we zullen begrijpen waarom we zijn, wie we zijn.

De site is voor privegebruik. Indien privepersonen en/of organisaties materiaal uit “JoodsZwolle” wensen te gebruiken, moeten zij daarvoor schriftelijk toestemming ontvangen van Mirjam Kan (www.joodszwolle.nl). Indien u enig materiaal bezit, informatie, foto’s of verhalen over Joods Zwolle, dan wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen door middel van het contactformulier, zodat allen die Joods Zwolle een warm hart toedragen een vollediger beeld kunnen krijgen.