VETERMAN-STIBBE, ELIAS EN ANTJE

Elias Veterman werd geboren in Zwolle op 8 december 1892. Zijn ouders waren Meijer Veterman  (Zwolle, 14.6.1864 – Zwolle, 4.4.1936) en Jetje Troostwijk (Kampen, 23.4.1866 – Den Haag, 1.6.1928). Meijer en Jetje kregen negen kinderen. Elias was het tweede kind.
Elias trouwde op 5 okober 1926 in Zwolle met Antje Stibbe, het derde kind van Isidoor Stibbe (Zwolle, 23.4.1874 – 31.1.1939) en Martha Bilderbeek (Zwolle, 15.2.1873 – 30.5.1920). Antje werd geboren in Zwolle op 26 november 1900.

Elias Veterman Bron: Eddy de Weerd

Elias en Antje op hun huwelijksdag, 5 oktober 1926 Bron: Eddy de Weerd

Elias verdiende de kost als venter. Antje was huisvrouw, ze werkte niet buitenshuis.  Elias en Antje woonden aan de Thorbeckegracht 50a.
Ze kregen twee kinderen, beiden geboren in Zwolle:

Martha Stibbe werd geboren op 3 juli 1927.
Meijer Stibbe werd geboren op 20 september 1929.

Antje (links) en Elias (uiterst rechts) met Martha en Meijer. De twee middelste vrouwen en meisje rechts zijn ons onbekend. Bron: Eddy de Weerd

Meijer en Martha Veterman Bron: Eddy de Weerd

Het gezin Veterman, links in het foto-album Bron: Eddy de Weerd

Meijer Veterman, David (Daan) Stibbe, Martha Veterman, onbekend, circa 1937
Bron: Anny Stibbe

Elias en Martha Veterman in gesprek
Bron: Eddy de Weerd

Martha Veterman Bron: Eddy de Weerd

De kinderen groeiden op. Binnen hun opvoeding kregen ze ook Joodse waarden mee. Meijer vierde zijn bar mitswa (kerkelijke meerderjarigheid) midden in de oorlog, ten tijde dat het allang niet meer veilig was voor Joodse mensen.

Meijer Veterman op zijn bar mitswa, op 5 september 1942 Bron: Eddy de Weerd

Helaas overleefde niemand van het gezin de oorlog. Allen werden in Auschwitz omgebracht. Antje, samen met haar beide kinderen, op 22 oktober 1942 en Elias op 28 februari 1943.

.