CORNELISSEN-OS, WOUTER EN TRUUS

Wouter Cornelissen werd geboren in Monnikendam op 24 november 1887. Zijn ouders waren Herman Cornelissen en Christina van Noothoorn.
Hij groeide op in een doopsgezinde familie.  Wouter ontmoettezijn a.s. bruid Truus Os op het kantoor van de Raad van Arbeid in Zwolle. Wouter bekleedde daar jarenlangde funktie van commies en ook Truus kreeg daar een baan. Wouter bood Truus een reep chocola aan, die ze gaarne accepteerde! Truus Os werd geboren in Zwolle op 6 oktober 1899. Zij was de jongste dochter van Izak Os en Lea Os-Spits.  Wouter en Truus kregen twee zonen, beiden in Zwolle geboren en getogen. Wil Cornelissen, geboren op 16 juni 1928.  Igor Cornelissen, geboren op 3 mei 1935.Het gezin woonde aan de Vondelkade 13 en tot op heden woont zoon Igor in het huis van zijn ouders. In 1949-1950 diende Wil in het Nederlandse leger. Hij was aanvankelijk gelegerd in Sumatra en Java en vertrok daarna naar het toenmalige Nieuw-Guinea.

Het gezin Cornelissen in 1949, vlak voor Wils vertrek naar Nieuw-Guinea Van links naar rechts:Truus, Wil, Igor en Wouter Cornelissen –
Fotograaf: H. Nobbenhuis Bron: Wil Cornelissen

Korte tijd na Wils vertrek voelde Wouter zich niet goed. Wil en Igor vertellen dat hun vaders klachten werden onderschat door de huisarts en Wouter overleed op 62-jarige leeftijd, op 24 april 1950. Wil heeft toen alles in het werk gesteld om vrijstelling te krijgen van het leger na het plotselinge overlijden van zijn vader. Hij wilde nietsliever dan bij zijn moeder en broer zijn. Helaas duurde het meer dan een half jaar voordat hij terug mocht naar Nederland en kon hij zodoende niet bij de begrafenis van zijn vader zijn. Zonen Wil en Igor herinneren zich vooral de snel wisselende stemmingen van hun moeder na de Oorlog. Truus had niet alleen haar ouders, maar ook haar broer Jochem en twee zusters – Clara en Riek – met hun gezinnen verloren. Truus was erg verdrietig.Ze zong graag,maar  als ze zich herinnerde hoe ook  haar omgekomen familie ooit deze liedjes zong, begon ze meteen te huilen. Ze hield van de liedjes zoals van Speenhof, Louis Davids, uit de Boerenoorlog en de Transvaal.Truus Cornelissen- Os overleed op 6 januari 1976. Zij ligt begraven op de Joodse begraafplaats van Zwolle,aan de Watersteeg. Wouter ligt op de begraafplaats de Kranenburg in Zwolle. Wil trouwde met Aleid de Wilde uitRotterdam, geboren in Rotterdam op 29 juni 1927 en opgegroeid in Amsterdam.  Aleid werkte daar als verpleegkundige. Ze heeft een  niet-joodse achtergrond. Wil en Aleid hebben twee kinderen(zoon René en dochter Sylvia) en vier lieve kleinkinderen. Wil begon te werken op het kantoor  van de K.N.S.M.(Koninklijke Nederlandse Stoomboot Maatschappij). Na twee- en half jaar volgde hij een spoedcursus op de gemeentelijke Kweekschoo l in Amsterdam. Hij heeft 13 jaar als leraar gewerkt op de Kees Boekeschool in Bilthoven, ook wel genaamd ‘De Werkplaats Kindergemeenschap’.  Kees Boeke was een bijzondere onderwijsvernieuwer en deze school was door hem opgericht en naar hem vernoemd. Vervolgens werd hij onder-directeur van een internaat.Daarna kwamen Aleid en Wil terug naar Zwolle en heeft  Wil tot aan zijn vervroegd pensioen in 1987 aan de Buitenschool (‘Buutenskoele’)in Zwolle gewerkt als leraar geschiedenis en Nederlands. Vooral sinds zijn pensioen zag men hem vaker in en rondom de Sjoel. Wil is reeds jarenlangbestuurslid van de Joodse gemeente in Zwolle. Ook geeft hij met veel verve rondleiding in de Sjoel (samen met anderen) voor geinteresseerde groepen. Hij geeft lezingen op velerlei gebied en treedt opin zang en woord.

Wil met Harry Kan in Sjoel, 2007 Bron: Mirjam Kan

Wil en Aleid tijdens de uitreiking van het lintje. Bron: Olly Kan-Kok

Igor is journalist en schrijver van beroep. Hij heeft een aantal jaren in Amsterdam gewoond en werkte daar als journalist voor Vrij Nederland (Raamgracht 4), maar na het overlijden van zijn moeder in 1976 kwam hij terug naar Zwolle. Igor was onder meer journalist aan het Vrije Volk, het Parool en Vrij Nederland. Hij heeft meerdere boeken geschreven, zoals o.a. ‘Alleen tegen de wereld’; Memoires in twee delen: 1) Van Zwolle tot Brest-Litowsk– 1983 en 2) Terug naar Zwolle – dwarsliggers en ander volk – 2000.  Ook schreef hij ‘Ode aan een slecht mens, oom Jopie uit de Mediene’, een boek over oom Joop de Vries, die aanvankelijk in de Diezerstraat 35 met zijn vrouw Marianne Os heeft gewoond tot aan haar overlijden. Later heeft hij in Hattem gewoond en is uiteindelijk in Hoofddorp overleden.

Igor Cornelissen met Bernard Stibbe * in 1991 t.g.v. de presentatie
van Igors boek ‘Ode aan een slecht mens’ Bron: Igor Cornelissen

*Hun beider opa’s, Izak Os en Berend Elias Stibbe waren lang geleden compagnons in de firma Os en Stibbe Igor is gescheiden, heeft twee zoons en een kleinkind. Wil en Igor hebben een socialistische en links getinteachtergrond. Hun opa, Izak Os, was indertijd al aktief lid van de S.D.A.P. en zijn beide kleinzonen traden in zijn voetsporen.