EVENEMENTEN

Alle vormen van bij uitstek het joodse leven in Zwolle, zoals huwelijken, plechtigheden, ceremonies, synagoge-diensten, feesten, afscheid en speciale momenten, vonden al sinds heel lang geleden plaats in onze prachtige Sjoel.

Een bijzondere brief daterend 23 mei 1912 van Izaac Marcus, voorzitter van de Zionistenbond in Zwolle, aan Rabbijn Simon Philip de Vries (Neede, 4.10.1870 – Bergen Belsen, 25.3.1944) – grootvader van Ali Vleesblok! –  waarin hij zijn grote zorg uit met betrekking tot de anti-zionistische houding van Opperrabbijn Hirsch en de urgente hulp inroept van de bekende Haarlemse Rabbijn, die een groot voorstander van het zionistische idee.

Bron: Ben Noach

Izaac Marcus was de vader van Leo Marcus, die het voorzitterschap van de Joodse Gemeente Zwolle op zich nam na 1945 en tot 1988.

Bron: Mirjam Kan – Artikel Nederland Israëlitisch Weekblad anno 1985

Een trouwfoto van een bruiloft in de Zwolse Sjoel, voor of in de oorlog. Het is ons onbekend wie er trouwden en wanneer de ceremonie plaats vond:

Bron: Beeldbank Joods Historisch Museum, Amsterdam

Riek Levie bezit een blad met informatie omtrent de voorbereiding van Pesach, waarschijnlijk in 1941. Uit de uitleg dat de Seideravonden niet voor 21 uur mogen beginnen, begrijpen we dat de joden verplicht waren om pas na Sperr-tijd bijeen te komen.

Bron: Riek Levie

Wat de achtergrond van de kwaadheid van Simon Keizer (Wiecherlinckstraat, Zwolle) was, is ons niet bekend. Hij trok zich per 1 juli 1964 abrupt terug van het lidmaatschap van het bestuur van de Joodse Gemeente Zwolle

Bron: Olly Kan-Kok

Op 18 april 1985 werd het monument ter herinnering aan de omgekomen Zwolse joden onthuld.

De uitnodiging voor de onthulling. Bron: Olly Kan-Kok

Op 18 april 1985 werd het monument ter herinnering aan de omgekomen Zwolse joden onthuld.

De onthulde plaquette. Bron: Stichting Judaica Zwolle

Er worden kransen gelegd met blauw-witte sjerp (de kleur van de vlag van Israël,
door voorzitter Daan Stibbe. Links voor Rabbijnen Shimon Evers en
Benyomin Jacobs Bron: Mirjam Kan

Leo Marcus, voorzitter van de joodse gemeente Zwolle sinds het einde van de oorlog (1945) en tot zijn vertrek naar Israël in 1988, vierde in juni 1976 zijn 75e verjaardag in Sjoel. Voorzanger (links) was dhr. Abraham Kuyt uit Enschede. Rechts: Jaap Blog.

Bron: Max van Praag, getrouwd met Renee Kuyt, dochter van de chazzan.

Op voorgrond Abraham Kuyt, Leo Marcus en Jaap Blog.
In de Sjoelbanken : Eddy de Weerd, Max Hony, Karel Denneboom, Simon Peeper. Rechts van dhr. Kuyt: Berney Stibbe, Harry Kan, Simon D’Ancona.

In 1988 emigreerden Leo en Hilde Marcus-Loeb naar Israël, om dichtbij hun dochters te wonen. Ze gingen in Beth Juliana te Herzliah wonen, een van de Nederlandse bejaardenhuizen. De joodse gemeente had alle begrip voor hun stap, maar miste hen node. Leo Marcus is sinds 1945 en tot zijn emigratie voorzitter van de joodse gemeente geweest.
Het was voor de joodse gemeente geen reden tot feest, maar wel een mijlpaal en een plaats om dankbaar te zijn.

Hier twee foto’s vlak voor hun afscheid:

Leo Marcus in de Wiecherlinkstraat in 1988. Bron: Olly Kan-Kok

Hilde Marcus-Loeb in 1988, thuis. Bron: Olly Kan-Kok

In de tijd dat Simchat Tora (De Vreugde der Wet) nog gevierd werd in Zwolle. Harry Kan was Chatan Tora,de persoon die het lezen van de Tora beeindigde. Wie de Chatan Bereshit (het begin van het eerste deel) was, is niet bekend. Olga Kan aan Harry’s zijde. Er werden toen nog bruidsuikers verdeeld onder de kinderen. Jaar onbekend. Bron: Olly Kan-Kok

De voorbereiding voor Yom Kippoer de Grote Verzoendag), 1990. Met alles in het wit, inclusief de parochet (kleed voor Torakast):

Bron: Max van Praag, getrouwd met Renee Kuyt, dochter van de chazzan.

November 1990 nam Ali Vleesblok afscheid voordat ze naar het joodse bejaardenhuis in Bussum verhuisde. De gemeente kwam bijeen in de Beth Ami, boven de bij-Sjoel:

Bron: Max van Praag, getrouwd met Renee Kuyt, dochter van de chazzan.

Eveneens bij het afscheid van Ali Vleesblok:

Van links naar rechts: Meijer Kohen, Leo en Emmie de Leeuw,
Guus Sanders,Ali Vleesblok. Aan haar rugkant is de dame met wit haar
Ellie Kohen, echtgenote van Meijer Bron: Olly Kan-Kok

Nog een foto van het afscheidsfeest van Ali Vleesblok:

Van links naar rechts: Henriëtte Stibbe, Emmie de Leeuw,
Eddy de Weerd (staande), Guus Sanders Bron: Olly Kan-Kok

November 1990: Henriëtte Stibbe, Ali Vleesblok, Bep Stibbe, Eddy de Weerd, Betsy Hony Bron: Olly Kan-Kok

Chanoeka-bijeenkomst in december 1990.

Van links naar rechts: Annemiek van der Vegt, Zetta Kamp, Henriëtte Stibbe. Achtergrond: Sam en Klazien Rotstein, Willy Snoeijer, Judith Kruithof. Bron: Olly Kan-Kok

Op 5.9.1991 vond de opening van de tentoonstellingsruimte in de gerestaureerde Sjoel in Zwolle plaats.

Bij een kopje koffie, van links naar rechts: Harry Kan, Daan Stibbe, Rita Creveld,
Vera Karo-Davidson, Sam en Klazina Rotstein Bron: Olly Kan-Kok

Yitschak Chajoen met een Tora-rol in Sjoel in 1992.
Bron: Olly Kan-Kok

Seideravond bij familie Kan, Wipstrikkerallee 156,  in april 1995:

Herkenbaar: Wil Cornelissen (staand), Astrid en Gesienus Kruithof-Pereira, Harry, Olga en Mirjam Kan. Voor: Wil en Rachel Wetters, achter: Edwin Ketelaar Bron: Mirjam Kan

Het team dat het eten van de Seideravond in 2000 voorbereidde:

Van links naar rechts: Margo Ketelaar, Wietske Esther (dochter van Hanna Sijmons), Carolien Rouwendal, Elsbeth van der Horst , Rachel Wetters. Voor: Hanna Sijmons Bron: Olly Kan-Kok

En een Seideravond in het profane deel van de synagoge, april 2004:

Van links naar rechts: Orna Aalders-Gabbai, Harry Kan, Mirjam Kan en Jaap Cyklik.
Bron: Olly Kan-Kok

Harry Kan na zijn speech, december 1999 (Chanoeka).
Bron: Olly Kan-Kok

Tijdens de Chanoeka-bijeenkomst in Sjoel, 2004. Van links naar rechts: Izak Chajoen,
Shlomo Mutzri ,Jos Tal, Harry Kan Bron: Olly Kan-Kok

Tijdens dezelfde Chanoeka-bijeenkomst in 2004 helpt Margo Ketelaar de kinderen bij het aansteken van de Menora (8-armige kandelaar):

Links: Margo Ketelaar, waarschijnlijk mevr. Canter uit Nieuw-Leusen, Suze Slager-de Wied (uit Steenwijk), Lisa Gomez de Mesquita en diverse kinderen Bron: Olga Kan-Kok

Rabbijn Stiefel was aanwezig bij deze Chanoeka-viering in 2004:

Voor de Heilige Ark, samen met Harry Kan,
Sam Rostein en Tomer Aalderink Bron: Olga Kan-Kok

Harry Kan danst tijdens een Poerim-feest in 2007

Bron: Olly Kan-Kok

De Stichting Judaica Zwolle bestond 20 jaar, dit werd op 4 november 2007 gevierd. Harry Kan biedt voorzitter Peter van ‘t Riet een boomcertificaat aan van het Joods Nationaal Fonds Bron: Mirjam Kan

Harry Kan en Edwin Ketelaar tijdens een Chanoeka Sjoeldienst in 2008. Achter:
Peter van ‘t Riet (half) en Jan Veldhuyzen. Bron: Olly Kan-Kok

Omstreeks dezelfde tijd een andere Sjoelfoto:

Wil Cornelissen en Harry Kan. Achter: Peter van ‘t Riet en Jan Veldhuyzen. Bron: Olga Kan-Kok

De Sjoeldiensten worden verzorgd door twee officiële voorzangers, Jacques Pagrach en Jaap Cyclik. Zij worden bijgestaan door Israëliers bij het gebed en Tora-lezen. David Sarid, Shlomo Mutzri, Yitshak Chajoen,  Jonathan Mayer en anderen.

Het maken van Havdala (de overgangs-ceremonie bij het einde van de Sabbath en aan het begin van de gewone weekdagen), ca. 2008 Van links naar rechts: Edwin Ketelaar, Jaap Cyclik, Jonathan Meijer. Bron: Olly Kan-Kok

Harry Kan was jarenlang penningmeester van de joodse gemeente en werd voorzitter na het overlijden van Daan Stibbe begin 2001 en tot aan zijn eigen overlijden, 30 november 2009. Harry hechtte enorme waarde aan de voortgang van de diensten en verzorgde tientallen jaren de telefonische ronde waarbij hij mannen vroeg of ze zaterdag naar Sjoel kwamen, om het minjan te kunnen garanderen (de aanwezigheid van 10 volwassen joodse mannen). Hij leidde het bestuur en zijn gemeente met zijn diplomatieke en sociale karakter. Voor hem stond de mens centraal en zijn motto was dat iedereen harmonisch met elkaar om moest gaan.

Harry Kan maakt het hek van de Sjoel open
in januari 2009.Bron: Mirjam Kan

Een bijeenkomst  in januari 2009:

Van links naar rechts achter de tafel: Olly Kan-Kok, Harry Kan, Anny Stibbe, Jaap Cyklik, Jacques Pachrag (stand), onbekend Dames voor: onbekend Bron: Amstelveenweb.com

Op 1 november 2009 vierde de joodse gemeente het 110-jarig bestaan van haar synagoge:

In de erebank: Harry Kan (29 dagen voor zijn overlijden), Rabbijn Stiefel, Opperrabbijn BenyominJacobs In de bank erachter: Piet Snoeijer, Riwkah Hamburger, Wil Snoeijer, Benno Ketelaar Bron: Foto Wayne Dieleman en publicatie van Michael Amsman in De Stentor van 2 november 2009: ‘Joden krijgen eindelijk een gezicht’.

Chanoeka, december 2009. Bron: Olly Kan-Kok

Op 6 oktober 2011 verscheen een artikel van Tal Sarid over de joodse gemeente Zwolle, met een foto van zijn vader, David Sarid, lid van het bestuur op de stoep voor de Sjoel met Tora-rol en tefilin (gebedsriemen op hoofd en arm).

Bron: www.zwolsnieuws.nl

Vlak voor Yom Kippoer, op 8 oktober 2011, werden Naftalie Hershler (voorzanger) en Orna Aalders-Gabbai geinterviewd. Deze foto werd bij het artikel over de joodse gemeente Zwolle gepubliceerd in de Stentor, de voormalig Zwolsche Courant.

Bron: De Stentor, Zwolle

Op 13 december 2013 werd er Chanoeka gevierd in Sjoel. Rabbijn Shmuel Spiero ontstak de kandelaar (menorah) buiten.

Bron: De Stentor van 14.12.2013