BOSMAN, HENDRIK

Om de website over joods Zwolle compleet te maken, is het vanzelfsprekend dat er een deel gewijd wordt aan de heer Bosman. Jarenlang is hij, niet alleen als directe buurman, maar ook in de functie van opzichter geweest van de begraafplaats aan de Watersteeg. Vanaf 1956 verzorgde Hendrik Bosman ook het onderhoud van de joodse begraafplaats en hij hield er toezicht. Hij voelde zich verbonden met de joodse mensen uit Zwolle en deed zijn werk met hart en ziel.en hij was begaan met hun lot. Velen zochten en begroetten de heer Bosman voordat ze de begraafplaats betraden

De boerderij van familie Bosman met links de begraafplaats Bron: Mirjam Kan

Bron: Mirjam Kan

Hendrik Bosman omstreeks 2007 Bron: Familie Bosman

Hendrik Bosman was, net als zijn voorvaderen, landbouwer/veehouder. Hij werkte jarenlang op het landgoed De Helmhorst, hij verzorgde de tuin en het bos van het landgoed en verrichtte alle verder voorkomende werkzaamheden. Landgoed De Helmhorst ligt een paar honderd meter verder aan de Kuyerhuislaan.

Hendrik Bosman was, net als zijn voorvaderen, landbouwer/veehouder. Hij werkte jarenlang op het landgoed De Helmhorst, hij verzorgde de tuin en het bos van het landgoed en verrichtte alle verder voorkomende werkzaamheden. Landgoed De Helmhorst ligt een paar honderd meter verder aan de KuyerhuiIn de loop der jaren overhandigde de joodse gemeente Zwolle de begraafplaats aan de Gemeente Zwolle, omdat de kosten te hoog opliepen en er nog maar weinig joodse mensen in Zwolle woonden die het onderhoud van de begraafplaats konden bekostigen.

Degene die jarenlang verantwoordelijk en beheerder was voor alle begraafplaatsen in Zwolle die onder de Gemeente Zwolle vallen, is Marinus Heldoorn. laan.

Marinus Heldoorn, Hendrik Bosman en Harry Kan anno 2007

Hendrik Bosman kende alle joodse mensen uit Zwolle en hij woonde ook altijd begrafenissen bij. Hij onderhield een warme relatie met allen en koesterde vriendschappelijke gevoelens jegens velen. Zo ook had hij een bijzondere band met Harry Kan.

Harry zoekt meneer Bosman, voordat hij de begraafplaats op gaat naar zijn familie, ca. 2008 Bron: Mirjam Kan

Op een zomerdag omstreeks 2008 vonden ze elkaar en zaten samen met Mirjam op de bank voor de boerderij. Ze spraken over het rijlen en zeilen van de joodse gemeente, over de landbouw en ook over zichzelf.

Hendrik Bosman en Harry Kan in gesprek /  Bij restaurant Urbana aan de Wipstrikkerallee, 3 maart 2007 Bron: Mirjam Kan
Toen Harry Kan 85 jaar werd op 3 maart 2007 was ook Hendrik Bosman uitgenodigd, hij behoorde tot zijn vriendenkring.

Hendrik Bosman met een kleinzoon op het bankje naast de begraafplaats Bron: Familie Bosman.

De laatste jaren van zijn leven was Hendrik Bosman niet gezond, hij hechtte grote waarde aan het leven en deed er alles aan om nog een tijd mee te mogen. Op 28 augustus 2009 overleed hij (drie maanden voordat Harry stierf). Hendrik en Hendrika Bosman liggen begraven op de begraafplaats aan de Kloosterbergweg in Zwolle.

Het graf van Hendrik en Hendrika Bosman-Klappe Bron: www.online-begraafplaatsen.nl

We hebben warme herinneringen aan de heer Bosman. Laat zijn herinnering ons tot zegen zijn.