W.I.Z.O.

In 1920 werd de W.I.Z.O. (Women’s International Zionist Organization) opgericht, een wereldwijde organisatie die alles in het werk stelde om de levensomstandigheden van joodse vrouwen en kinderen in Palestina te helpen verbeteren. In Nederland werd de W.I.Z.O. in 1948 opgericht en telde toen 1700 leden. De organisatie is belangeloos en a-politiek en ze is uitgegroeid tot een enorme bron van hulpverlening voor Israël, tot op heden. Ook afdeling Zwolle is altijd actief en betrokken geweest bij deze organisatie. Er werden jaarlijks bazars georganiseerd en toen de W.I.Z.O. 50 jaar bestond (in 1970) bezocht een delegatie Koningin Juliana op Paleis Soestdijk.

50-Jarig bestaan van W.I.Z.O. Nederland in 1970 met Koningin Juliana in Paleis Soestdijk Op de foto staan o.a. Pauline Vecht, Ilse Hes en Alie Denneboom Bron: Olly Kan-Kok

De W.I.Z.O.-dames die de bazar in 1974 organiseerden. Vlnr. boven: Mirjam Kan, Anne Brest.Midden: Betsy Stibbe-Cats, Bep Peeper, Betsy Hony-Troostwijk, Alie Denneboom, Freddy Markx, Barbara de Leeuwe, mevrouw de Jager. Onderste rij: Kitty Sanders-Frankfort, Fie Roseband-van Straten, Lies de Leeuw, Alie Sanders-Hekscher, Emmie de Leeuw-Koster, Ilse Hes, Fie de Leeuwe-Marcus, Olly Kan-Kok, Esje Blog-Steren. Levien de Weerd, Julia de Weerd, Hilde Marcus Bron: Olly Kan-Kok

Olly Kan-Kok was penningmeester van W.I.Z.O.-Zwolle omstreeks het jaar 1970. Deze ledenlijst heeft ze bewaard:

In Zwolle waren het niet alleen de joodse vrouwen die bazars organiseerden,
maar ook mannen hielpen graag mee voor het goede doel.

Ongeveer in dezelfde tijd werden Olly Kan en Pauline Vecht vereeuwigd in de Beth-Ami van de Sjoel, samen met Freddy Markx, de toenmalige voorzitster van W.I.Z.O. Nederland:

De W.I.Z.O. in Zwolle stopte met haar activiteiten in de 80-er jaren. Men had de kracht niet meer om een grootscheepse bazar op te zetten.