COHN-BLUM JULIUS EN ALIX

Julius Israël Cohn (geboren in Wittem, Duitsland op 3 december 1904) was in 1933 tot doctor in de filosofie gepromoveerd aan de Faculteit der Wijsbegeerte aan deUniversiteit Hamburg.Julius trouwde met Alix Rosa Sara Blum (geboren in Karlsruhe, Duitsland op 14.1.1901). Alix had een doctorstitel in de Franse Taal- en Letterkunde aan de universiteit in haar geboortestad behaald. Hun zoon, Georg Israël Cohn, werd geboren in Hamburg op 11 augustus 1930

Julius Cohn Bron: Herman van Keulen

Georg Cohn Bron: Herman van Keulen

Alix Cohn Bron: Herman van Keulen

Het gezin vertrok uit Duitsland vanwege het Nazi-bewind en vestigde zich in april 1936 in de Hertenstraat 5 in Zwolle. In ‘Fragmenten’ (pagina 99) staat beschreven dat Julius en Alix voorjaar 1939 hun beide ouderparen* uit Duitsland lieten overkomen. Aanvankelijk trokken de ouders in bij hun kinderen in de Hertenstraat en later verhuisden ze gevieren naar  de Genestetstraat 9. De Cohns waren oorspronkelijk erg rijk, maar ze hadden geen cent mee mogen nemen uit Duitsland.

*De ouders van Alix waren Alfred I. Blum (Weingarten 28.1.1871 – Sobibor 14.5.1943) en Julie S. Blum-Haas (Darmstadt 24.10.1874 – Sobibor
14.5.1943). De ouders van Julius waren Albert Cohn (Bonenburg, 18.10.1873 – Sobibor 21.5.1943) en Ida Cohn-Weihl (Schlitz, 6.5.1880 – Sobibor 21.5.1943).

Julius, Georg en Alix Cohn spelen halma Bron: Fam. J. Hulsbergen

Het lukte Julius en Alix niet om een passende baan te vinden in hun oorspronkelijke beroepen en in overleg met vrienden besloten ze om tassenfabrikant te worden.

In het begin van de Tweede Wereldoorlog verhuisde het gezin Cohn naar Hattem. Ze woonden in de Stadslaan 206 IV (nu is dat op de plaats van de Veldweg 9). Toen het gevaarlijk werd voor Joden, doken Julius en Alix onder in Hattem en om het risico te verdelen lieten ze Georg apart onderduiken op landgoed Molecaten.We weten dat Georg grote moeite had om gescheiden van zijn ouders te leven en dat hij hen smeekte om hem terug te nemen. Het was voornamelijk Julius die dit afhield. Het verzet had een weerzien gepland op de 14e verjaardag van Georg, 11 augustus 1944. Echter werden alle onderduikers die zich bevonden op landgoed Molecaten een dag tevoren verraden. In ‘Fragmenten’ (pagina 106) staat beschreven hoe Ernst Gerson, een der onderduikers opMolencaten,  buiten liep en iemand heeft dat aangebracht bij de Duitsers. Er was geen weerzien meer tussen ouders en kind en Georg werd vermoord in Auschwitzop 6 september 1944. De enige die terugkwam was Ernst Gerson.

Julius en Alix kwamen gebroken uit de oorlog. Alix verweet Julius dat hij geweigerd had Georg terug te nemen. Alix bleek, althans na 1945, afhankelijk te zijn van haarman. In 7 juni 1972 verongelukte Julius, hij reed ‘s nachts met zijn auto tegen een boom op de dijk naar Hattem en stierf op slag.

Julius Cohn, twee weken voor zijn dood Bron: Fam. J. Hulsbergen

Ondanks de gemengde gevoelens kon Alix het leven alleen niet aan. Hilde en Leo Marcus en andere goede vrienden probeerden Alix te helpen, echter tevergeefs,ze raakte zwaar depressief en op 7 december 1972 pleegde ze zelfmoord. Ze is, net als Julius, begraven op de Joodse begraafplaats de Watersteeg in Zwolle.