COHEN, LENA HELGA

Dit deel is tot stand gekomen dank zij de alertheid en hulp van Fred Nijboer. Hij benaderde de website met de vraag wie het “Joods meisje” was op een klassenfoto van de 2e klas van de Marnixschool te Zwolle. De foto is genomen omstreeks juli 1940 (schooljaar 1939-1940). De namen van alle klasgenoten staan genoteerd, behalve van het anonieme ‘joodse meisje’.

Lena Helga Cohen staat bovenaan, vijfde van links, half verscholen achter een vriendinnetje
Bron: www.schoolbank.nl

Samen zijn we op zoek gegaan naar de identiteit van het meisje, er kwamen drie namen omhoog, slechts eentje voldeed aan de leeftijd van de leerlingen in 1940: Bij naspeuringen in het scholierenbestand van de joodse school in de Voorstraat 41 en de wetenschap dat Lena Helga Cohen 8 jaar oud was aan het eind van de 2e klas lagere school, bracht ons tot de conclusie dat zij het meisje was. Bovendien was haar woonadres Oosterlaan 19, op loopafstand van de Marnixschool aan de Westerlaan 40.

Het huis aan de Oosterlaan 19 te Zwolle, waar familie Cohen woonde Bron: Mirjam Kan

Lena Helga Cohen, geboren in Zwolle op 29 juni 1932, was de enige dochter van Sekkel Cohen en Frieda Betti Cohen-Salomon. Sekkel was geboren in Delfzijl op 3 februari 1885. Hij was hoofdcommies van beroep. Sekkel was de zoon van Isaac Cohen uit Assen en Rachel de Jonge uit Beerta; na Sekkel werden nog twee kinderen doodgeboren ter wereld gebracht.

Sekkel was eerder getrouwd met Elisabeth Frederika de Jonge uit Winschoten; zij overleed op 27 november 1929 en liet Sekkel als weduwnaar achter. Sekkel trouwde daarna met Frieda Betti Salomon (Winschoten, 3.6.1908 – Sobibor, 14.5.1943). In feite was de vader van Lena Helga 47 jaar toen zijn dochtertje geboren werd. Mogelijk omdat hijzelf enigst kind was van zijn ouders en op hoge leeftijd vader werd, kreeg Lena Helga geen broertje of zusje. Mogelijk ook moest ze zich thuis vrij rustig gedragen omdat ze een oudere vader had?

Het feit dat ze geen broertjes en/of zusjes had, was waarschijnlijk de oorzaak dat ze krampachtig probeerde kontakten met de andere klasgenootjes te leggen. Dit gedrag zette zich voort op de Joodse school, waar zij in 1941 terecht kwam. Een oud-klasgenote van de joodse school herinnert zich Lena Helga als een meisje dat zich vastklampte aan de andere kinderen. De angst voor het naderende onheil vanuit het oosten kon ze, behalve met haar vader en moeder, met niemand anders delen.

Joodse lagere school in de Voorstraat 41 te Zwolle. Lena Helga staat ook hier half verscholen met het hoofd ietwat gebogen achter Mientje Davidson (geruite jurk) en Joël Simon Frank (met bril). Bron: Riek Levie

Lena Helga Cohen is, samen met haar vader en moeder opgepakt en ze zijn op 14 mei 1943 te Sobibor vermoord.