KAN-KOK, HARTOG IZAK (HARRY) EN OLGA

Harry werd op 3 maart 1922 in Steenwijk geboren. Zijn ouders waren Meijer Kan en Reina Kan-Slager. Hoewel hij enig kind was, werd hij niet verwend en hij placht te vertellen dat hij een heerlijke jeugd genoten had.

Harry op de middelbare school. Bron: Olly Kan-Kok

In 1945 kwam Harry bij zijn vader in de zaak te werken en toen deze in 1962 stierf, nam Harry de zaak over. Toen de oorlog uitbrak in 1940, deed Harry net zijn eindexamen H.B.S. Hij was van plan medicijnen te  studeren,maar de oorlog kwam daartussen. Hij was ondergedoken van 1942 tot mei 1945. Het grootste gedeelte van zijn onderduik bracht hij door bij Eppe en Tine Huisman, die op het Steenwijkerdiep bij  Giethoorn, woonden.

Eppe en Tine Huisman op Harry’s trouwdag, 13.6.1954 Bron: Mirjam Kan

Op 13 juni 1954 trouwde Harry in Zwolle met Olga (Olly) Kok. Olga, (geboren in Antwerpen op 8 januari  1929) de dochter van Willem Kok (7.11.1899-30.1.1930) en Anna Paulowna (Anneke) Zeldenrust (geboren Antwerpen 20.12.1904). Toen Olga een jaar oud was, stierf haar vader. Drie jaar later vertrok de  overgebleven familie naar Nederland. In het begin woonden ze in Den Haag en daarna verhuisden ze naar  Amsterdam. Daar was Olly ook ondergedoken gedurende de oorlog bij Wim en Rie Heimans.

Olly met haar broer Freddy circa 1931 Bron: Edward Leeuwin

Rie en Wim Heimans op Olly’s trouwdag. Bron: Mirjam Kan

Het jonge echtpaar ging aan de Wipstrikkerallee 156 wonen. Ze leefden daar meer dan 50 jaren, tot april 2005.

Rie en Wim Heimans op Olly’s trouwdag. Bron: Mirjam Kan

Hun dochter Mirjam werd op 5 november 1955 in Zwolle geboren evenals hun zoon Max die in 1959  op de geboortedag van zijn oma, Reina Kan-Slager  en haar zuster Klara, (9 maart) het levenslicht zag.

Olly en Harry vieren Olly’s 60ste verjaardag op 8 januari 1989. Bron: Mirjam Kan

Harry voor de zaak in de van Karnebeekstraat in 1975. Bron: Mirjam Kan

Op 55-jarige leeftijd stopte Harry met werken en later verkocht hij ook zijn zaak. Zelfs toen hij nog werkte, was hij al vrijwillig penningmeester van de Zwolse yogaclub en sinds de 60-er jaren was hij een actief bestuurslid van de sjoel geweest. Nu was er meer ruimte om zich aan deze dingen te wijden. Na het overlijden van Daan Stibbe in februari 2001, werd Harry de voorzitter van de Joodse gemeente te Zwolle en hij heeft deze functie tot zijn dood vervuld. Hij was een inspirerend mens die alles in het werk stelde om de sjoeldiensten op Shabbat en de Joodse feestdagen, mogelijk te maken.

Daan Stibbe en Harry Kan in 1989 t.g.v. de inwijding van de gerestaureerde sjoel. Bron: Mirjam Kan

Makkelijk was dat zeker niet. Om een volledige dienst te kunnen houden zijn er minstens tien Joodse mannen ouder dan 13 jaar, nodig. In een gemeenschap waar het aantal Joden steeds kleiner wordt, is dat een probleem. Hij heeft ook altijd geprobeerd de lieve vrede binnen die gemeenschap te bewaren en een harmonische sfeer te bevorderen. Ook mensen van ver weg, die hij niet kende, werden door deze bescheiden man ontvangen en geholpen. Toen de achterkleindochter van de voormalige opperrabbijn  Dr. Jacob Frankel naar Zwolle kwam en het graf van haar overgrootvader wilde zien, waren Harry en Olly degenen die haar en haar familie hartelijk ontvingen in hun huis. Het was Harry die ondanks de kou,met de familie naar de sjoel en de begraafplaats trok.

En speech van Harry tijdens een sjoeldienst in 1985. Bron: Olly Kan-Kok

Harry en Olly,circa 2005 Bron: Mirjam Kan

Harry deed jarenlang vrijwilligerswerk voor “tafeltje dek je” en werd in 1996 als teken van waardering voor al zijn diverse activiteiten, door de koningin onderscheden. Hij ontving het lintje en de bijbehorende  medaille als lid in de orde van Oranje Nassau. De bescheiden Harry zei dat dat helemaal niet gehoefd had, maar het stemde hem wel blij erkenning te krijgen

Jan Franssen, de burgemeester van Zwolle , reikt het ordelint met de medaille uit aan Harry.  Bron: Olly Kan-Kok

Harry en Olly waren niet alleen betrokken bij de Joodse gemeenschap in Zwolle, maar hebben ook allebei veel vrijwilligerswerk voor de staat Israel verrich

Olly en Harry in Jeruzalem, 1984 Bron: Mirjam Kan

Harry in Sjoel in 2008 Bron: Mirjam Kan

Tot zijn overlijden verzorgde Harry de graven van zijn ouders.   Harry overleed op 30 november 2009.

Harry bij de graven van zijn ouders, 2009 Bron: Mirjam Kan