CITROEN, ARNOLD LOUIS

Arnold Louis (Nol) Citroen werd geboren in Amsterdam op 6 september 1888. Zijn ouders waren Louis Citroen (enkel zijn geboortedatum is ons bekend, 18 april 1842) en Rosetta van Crevel (geboortejaar 1855).

Nol had een jongere zuster, Anna Citroen (Amsterdam 4.12.1889 – Auschwitz 11.2.1944).

Anna trouwde met Salomon Elias De Jongh uit Amsterdam. Het is dankzij het initiatief van Igor Cornelissen en vooral de kleinzoon van Anna en Salomon -David de Jongh – dat dit deel tot stand is gekomen. De foto’s komen uit het album van zijn vader, Eddy de Jongh, een bekende Nederlandse fotograaf. Helaas hebben David en zijn halfbroer Bas geen enkele persoonlijke herinnering aan hun oom, maar zijn levensverhaal is gevarieerd en indrukwekkend.

Nol Citroen als jonge man Bron: David de Jongh

Van links naar rechts: Anna Citroen, Herschel en Nol Citroen
Bron: David de Jongh

Arnold studeerde af in Luik (België) als Electro-Ingenieur. We weten dat Nol in het Nederlandse leger heeft gediend als soldaat.

Uiterst links Nol Citroen met een groep mijnwerkers in België Bron: David de Jongh

Nol Citroen als soldaat Bron: David de Jongh

Nol onderhield kontakt met zijn familie, in het bijzonder was hij gesteld op zijn oom Theo(door) Citroen,  een broer van zijn vader (geboren op 13 maart 1849).

l met oom Theo Citroen Bron: David de Jongh

Nol Citroen met Herschel Bron: David de Jongh

Nol had een boezemvriend met de naam Herschel (het is niet bekend of dit zijn voor-of achternaam was). Er zijn meerdere foto’s waar Nol en Herschel samen op staan. Nol trouwde met Johanna Willemina (Anna) Jolink. Zij is geboren in Wijhe op 21 februari 1895. Dit was een zogenaamd gemengd huwelijk, aangezien Anna niet Joods was.  Ze woonden in de Oranje Nassaulaan 20 en hadden geen kinderen. Het is dankzij dit gemengde huwelijk dat Nol in de oorlog volgens de Nazi-wetten niet achtervolgd werd.

Links staat tante Anna Citroen-Jolink Bron: David de Jongh

Nol was weliswaar ingenieur van beroep, en werkte in de IJsselcentrale (electriciteitsfabriek) in Zwolle,  doch in de jaren 1941-1942 verdiende hij de kost als leraar natuurkunde, mechanica en wiskunde aanhet Joods Lyceum aan de Thorbeckegracht.

Nol heeft in de oorlog in het verzet gezeten, het is ons echter niet bekend wat  hij daar precies gedaan heeft of tot welke verzetsgroep hij behoorde.

De leraren aan het Joodse Lyceum in Zwolle in 1942, met een Jodenster op. Vlnr. staand: James Polak, ir. Arnold Citroen, N. Sanders, J.B. Polak, M. van Zuiden, drs. M.E. Broekman (met achter hen Nico Herschel, Willem Boutelje en leerling Menno Denneboo)m, mr. David Sanders, drs. Philip Cohen, prof. mr. M.G. Levenbach en mej. dra. M. Rosenbaum. Zittend: prof. dr. H.J. Waterman, Salomon Elte (rector), prof. dr. D. van Dantzig, mr. dr. J. van Praag en mej. dr. S. Geleerd. Bron: David de Jongh en Jaap van Gelderen (Fragmenten, bladzijde 51)

Het was Nol niet gegund om lang van zijn leven te genieten na de oorlog. Hij overleed in Zwolle op 27 november 1945 en ligt begraven op de algemene begraafplaats De Kranenburg in Zwolle.