BERNARD, BEN

Ben Bernard werd geboren als Bernard Blumenthal op 15 januari 1919 in Cleveland, Ohio, V.S. Zijn vader, David Blumenthal, kwam uit Roemenië en emigreerde op 18-jarige leeftijd naar Amerika. De ouders van zijn moeder, Rebecca Blumenthal-Goodman , emigreerden eind 19e eeuw met hun gezin vanuit de Elzas naar de V.S. en Rebecca werd dan ook bij aankomst aldaar geboren, nog op het schip bij binnenkomst in de haven van Ellis Island. Ben  was, net als zijn vader, installateur van gas en waterleiding en heeft daar jaren in gewerkt.

Ben Bernard in 2003 Bron: Maria Bernard-Janssen

Ben ontmoette zijn toekomstige echtgenote, Maria Janssen, in een kiboets in Israel. Maria is geboren in Utrecht op 20 september 1941. Ze werd lerares basis- en speciaal onderwijs.  Ben en Maria zijn op 17 mei 1968 op Cyprus getrouwd en omdat ze zich in Nederland wilden vestigen, zijn ze daarheen gegaan. Ze hebben 26 jaar in Friesland gewoond (Joure en Terwispel) en kregen twee kinderen: Rebecca en David. Beide kinderen werden naar de ouders van Ben vernoemd. Dit was Bens innige wens, hij had zielsveel van zijn ouders gehouden. Maria heeft dat gerespecteerd en bovendien vond ze de namen erg mooi. Rebecca Bernard is getrouwd met Roeland Omlo. Ze wonen in Zwolle en hebben 5 kinderen: Hagar, Iza, Sam, Natan en Avi.

Toen Maria in september 1997 was gestopt met lesgeven, besloten Ben en zij om dichter bij hun dochter en haar gezin te gaan wonen. Daarom
verhuisden ze toen naar Zwolle (Berkum). Sindsdien kwam Ben naar elke dienst in de Sjoel in Zwolle. Hij hielp niet alleen minjan te maken minimum van 10 Joodse mannen van boven de 13 jaar, nodig voor een voltallige dienst), maar hij deed ook volledig mee met het gebed en was aanwezig met zijn hele ziel.

David heeft zich altijd sterk aangetrokken gevoeld tot het Jodendom,  Hij gaf gehoor aan het verlangen om halachisch (volgens de Joodse Wet) Joods te worden; na een jarenlang gioer proces in Nederland, kwam David ten slotte uit in Israel. Ben heeft dit proces van zijn zoon met trots gevolgd en hij uitte zijn blijdschap over Davids keuze om een praktiserende Jood te worden. Ben heeft hem altijd hierin gestimuleerd en gesteund.

Rebecca, Ben, Maria en David Bernard Hoofdingang van de Sjoel, januari 2003 Bron: Maria Bernard-Janssen

In 2007 emigreerde David naar Israël, werd leraar Engels en woont in Jeruzalem. Hij is ongehuwd. Toen Ben ouder werd, ging zijn gezondheid langzaam maar zeker achteruit. Maria verzorgde hem thuis met veel liefde. Tegen het eind van Bens leven sprak hij met Maria en zijn kinderen en uitte de wens om begraven te worden in Israël.  David was naar Nederland gekomen om zijn vader te begeleiden en zijn moeder bij te staan. Ben overleed op vrijdagavond 15 februari 2008, 9 Adar Alef 5768. Omdat Ben ingaande Shabbat overleed, duurde het een paar dagen voordat de begrafenis geregeld kon worden.
David reisde toen terug naar Israël en nam zijn overleden vader mee. Mirjam Kan had het voorrecht om met hetzelfde vliegtuig mee te vliegen. Ben is begraven op de begraafplaats op de Olijfberg in Jeruzalem. Na het overlijden van zijn vader, veranderde David zijn achternaam van Bernard naar Blumenthal en draagt de naam van zijn opa,David Blumenthal, met trots.