STIBBE-MEYER, DAVID (DAAN) EN ANNY

De eerste persoon die bekend werd onder de naam Stibbe was David Jacobs Sjoesjan Stibbe  (Amsterdam, 20.8.1806 – Zwolle, 17.12.1806). Hij veranderde zijn naam van Sjoesjan naar Stibbe. Hij was een man met vele kwaliteiten. Allereerst werd hij in 1738 beëdigd apotheker.
David Jacobs nam de apotheek over van zijn vriend en collega Meindert Stibbe nadat deze was overleden en tegelijk  met de aankoop van de zaak veranderde David Jacobs ook zijn achternaam in Stibbe.  Hij gaf Joodse les als leraar, werd in 1750 tot voorzanger benoemd en in 1772 werd hij Rabbijn.

David Jacobs Stibbe op hoge leeftijd.
Bron: ‘Fragmenten’, Jaap van Gelderen, bladzijden 20-21

David Jacobs Stibbe, schilderij
Bron: Bernard Maurits Stibbe
(uit het Memorboek)

David Jacobs trouwde met Theodora Duifje Polak (Zwolle, 4.2.1716 – 11.11.1764). Zij kregen 15 kinderen  (‘Fragmenten’, Jaap van Gelderen, bladzij 22)

lomon Davids Stibbe
Bron: ‘Fragmenten’, Jaap van Gelderen, bladzij 22

Het 14e kind van David Jacobs en Duifje Stibbe was Salomon Davids Stibbe (Zwolle, 23.2.1760 – Kampen,  12.8.1840) – zie bovenstaand schilderij.
Hij werd koopman en trouwde in Kampen op 15 augustus 1787 met Hanna Alexander Jacobs (Blokzijl, 9.1.1772 – Kampen, 22.12.1839). Het echtpaar woonde in Kampen.

Hun achtste kind was Moses Davids Stibbe (Zwolle, 13.4.1748 – overleden nog voor 1806). Moses Davids huwde Marjanna Elias uit Amsterdam. Ze kregen vier kinderen. Hun eerstgeborene was Elias Moses Stibbe (Zwolle, 19.3.1776 – 11.5.1818), die in het huis woonde dat vastzat aan de Librije, de voormalige synagoge van Zwolle.

Elias Moses Stibbe trouwde met Beeletje Salomons (Betje) Cohen (‘s Gravendeel, 1775 – Zwolle, 16.8.1859). Ze kregen acht kinderen, waarvan Salomon Elias het tweede kind was (voorvader van Bernard en Maurits Stibbe).

De lijn koopt verder via hun vierde kind, Duifje Elias Stibbe (Zwolle, 25.12.1803 – 14.9.1879).  Duifje trouwde met Hartog Cosman Troostwijk (Zwolle, 1782 – 4.8.1850). Hartog was handelaar in boter en eieren. Hartog Cosman was eerder getrouwd met Klara Davids Cohen. Zij leefde indertijd nog, maar was zwaar geestesziek geworden. Volgens de Joodse wet mag een man hertrouwen in een geval als dit. Duifje en Hartog Stibbe kregen negen kinderen.

Zij besloten dat hun achternaam Stibbe zou blijven (en niet Cosman Troostwijk). Hun achtste kind was David Stibbe (Zwolle, 6.1.1846 – 12.10.1927). David was antiquair. Hij trouwde in Zwolle op 11 januari 1872 met Rika van Gelderen (Zwolle, 22.7.1847 – 28.12.1931).

David en Rika Stibbe-van Gelderen
Bron: ‘Fragmenten’, Jaap van Gelderen,bladzijden 30-31

David en Rika Stibe kregen elf kinderen. Wij bezitten foto’s van drie van hen: Duifje Stibbe (1), Isidoor Stibbe (2) en Bernard Stibbe (11).

Bernard (Berry) Stibbe was het jongste kind van David en Rika Stibbe-van Gelderen. Hij werd geboren in Zwolle op 7 juni 1893, makelaar en taxateur. Hij trouwde op 13 januari 1931 in Zwolle met Henriëtte Drukker, die in Amsterdam geboren was op 2 maart 1908 (juwelier van beroep).

Berry en Henriëtte Stibbe-Drukker
Bron: ‘Fragmenten’, Jaap van Gelderen, bladzij 33

Berry en Henriëtte waren alom bekend in Zwolle en ze waren erg betrokken bij het bestaan van de plaatselijke Joodse gemeente. Hun enige zoon, David (Daan) Stibbe, werd geboren in Zwolle op 9 juni 1933.

Daan en zijn ouders overleefden de oorlog dankzij hun onderduik. Na de oorlog namen Berry en Henriëtte nichtje Els Salomons in huis, wier ouders omgekomen waren. Els werd geboren in Amsterdam op 25 september 1932. Zij trouwde met Abraham de Winter (geboren in Enschede op 18 mei 1927).

Daan tijdens zijn onderduik, met onderduikzus Joke Verkerk (links)
en nichtje Hennie Stibbe in 1944 Bron: Anny Stibbe-Meyer

Daan, Henriëtte, Berry en Els, circa 1950 Bron: Anny Stibbe-Meyer

Alhoewel hun echtgenoten verre familie van elkaar waren (en beiden in 1955 overleden waren), heeft Henriëtte frequent contact met Betsy (Bep) Stibbe-Cats gehouden. In het verleden:

Henriëtte en Betsy Stibbe, in de 60-er jaren
Bron: Anny Stibbe-Meyer

En later: tijdens de opening van de tentoonstelling boven de Sjoel in Zwolle.
Achtergrond: Pauline Vecht
Bron: Olly Kan-Kok

Daan met Bernard en Bella Stibbe in de Beth-Ami boven
de Sjoel in 1990 Bron: Olly Kan-Kok

aan werd makelaar in metalen alsmede taxateur. Hij trouwde in Rotterdam op 25 november 1958 met  Anny Meyer, die daar geboren was op 16 juli 1936.
Haar ouders waren Louis Meyer (Hamburg, 9.3.1908 – Sobibor, 28.5.1943)  en Hester Davids (Rotterdam, 20.2.1910 – Sobibor, 28.5.1943).

Anny Meyer op 16 jarige leeftijd met oma Frankfort, de moeder van Kitty Sande
 Bron: Anny Stibbe-Meye

Daan en Anny, anno 1984
Bron: ‘Fragmenten’, Jaap van Gelderen, bladzij 33

Nadat Leo Marcus – leider en voorzitter van de Joodse gemeente na de Shoa – in 1988 met zijn vrouw Hilde naar Israël was geëmigreerd, werd Daan de nieuwe voorzitter. Hij was een ware leider, een man met een visie en vol inspiratie met betrekking tot zijn gemeenschap. Zijn serieuze instelling was vermengd met een groot gevoel voor humor. Velen van ons herinneren hem zo.

Daan en Anny kregen drie kinderen, allen geboren in Zwolle:

Van links naar rechts: Daniëlle Hélène , Louise Henriëtte and Bernard David Stibbe
(anno 1984) Bron: ‘Fragmenten’, Jaap van Gelderen, bladzij 33

Mr. Louise Henriëtte (Hetty) Stibbe werd geboren op 3 april 1961. Ze werd advocaat en rechter.

Mr. Daniëlle Hélène Stibbe werd geboren op 13 maart 1963. Ze werd advocaat.

Dr. Bernard David (Berney) Stibbe werd geboren op 26 september 1966 Hij werd tandarts.

De eerste bruiloft na de restauratie van de Sjoel (tussen 1984 – 1989) was die van Hetty Stibbe en René de Vries.

Hetty Stibbe en René de Vries op hun Joodse bruiloft in Sjoel, 20 december 1992
Bron: Eddy de Weerd

De complete Stibbe-familie op de dag van het huwelijk van Hetty met René de Vries in Zwolle op 20 december 1992. Van links naar rechts: Albert Dahan, Daniëlle Stibbe, Daan, Hetty, René, oma Henriëtte, Anny, Berney and Fenneke
Bron: Anny Stibbe-Meyer

Zowel Daan als Anny kregen een lintje in de Orde van Oranje Nassau van de Nederlandse koningin, Beatrix, hun aldus erend voor hun vele goede daden voor de Nederlandse gemeenschap. Daan ontving zijn lintje in 1994 en Anny in 1999.
Het leven met Daan was vol vitaliteit en geluk.

Anny, gelukkig met haar nieuwe lintje

Anny en Daan tijdens een van Harry Kans verjaardagen in de Wipstrikkerallee 156.
Bron: Mirjam Kan

Daan was een aantal jaren ziek en hij overleed in Zwolle op 24 februari 2001.

Hij wordt node gemist door zijn familie, vrienden, de Joodse gemeente en anderen. Zijn goede vriend en collega  Harry Kan (die jarenlang secretaris en penningmeester was; zij vormden een geweldig team, vulden elkaar aan met hun zo verschillende persoonlijkheden) volgde hem op als voorzitter.

De Stibbe-lijn gaat verder: Hetty Stibbe en René de Vries (geboren op 6 december 1954) hebben twee kinderen, beiden geboren in Amsterdam: Bob Abraham (geboren op 30 april 1993) en Ana Luz (geboren op 30 juli 2002).

Daniëlle en haar partner Albert Dahan (geboren in Parijs op 22 september 1960, hoogleraar anesthesiologie) hebben een zoon, David Charles (Jack) Dahan (geboren in Amsterdam op 4 maart 2000).

Berney en zijn partner Fenneke Dommering (geboren in Rotterdam op 18 december 1967) hebben twee kinderen: Bram David Walter (Bram) Stibbe (geboren in Amsterdam op 31 december 2000) en Henriëtte Hendrika (Jet) Stibbe, geboren in Amstelveen op 23 augustus 2002.