DANNEBOOM-KATZ, EDUARD EN SELMA

Jacob Danneboom ( Avereest,  21.8.1832 – Zwolle, 18.7.1914) was veehandelaar van beroep. Op 29 mei 1872 vertrok hij naar Zwolle en trouwde op 10.3.1874 in Goch (Duitsland) met  Antoinette Hartog (Goch, op 8.8.1842 –  Zwolle, 28.9.1915).

Graven van Jacob en Antoinette Danneboom-Hartog, Watersteeg te Zwolle  Bron: Mirjam Kan

Jacob en Antoinette kregen vijf kinderen, waarvan Eduard de oudste was. Eduard werd op 20 februari  1876 in Zwolle geboren. Hij trouwde op 17 mei 1902 met Selma Katz, die op 8 april 1882 in Vacha (Duitsland) geboren was. Ze woonden aan de Groeneweg 25 in Zwolle.

Hun drie kinderen werden allen in Zwolle geboren:
Antoinette (Anne) Danneboom werd geboren op 24 april 1903.
Siegfried Jacob Danneboom werd geboren op 31 december 1906, doch overleed op 5 april 1908.
Jacob Karel (Jacques) Danneboom werd geboren op 2 augustus 1909.

Eduard deed eerst zaken in metalen, textielafval, huiden en vellen aan de Deventerstraat. Daarna  handelde hij in oud metaal, aan de van Karnebeekstraat33-37. Eduard was een aktief en gewaardeerd lid van de Joodse gemeente in Zwolle en bekleedde vanaf 1921  de functie van vice-voorzitter in het bestuur, met Arthur Troostwijk als voorzitter en David Hompes als secretaris

Bron: Olly Kan-Kok

Eduard Danneboom, vice-voorzitter van de Joodse gemeente te Zwolle. Bron: Bibliotheca Rosenthaliana

Antoinette trouwde op 16 september 1924 met Herman Troostwijk, die op 11 maart 1899 in Zwolle geboren was (zoon van Josephus en Jansje Troostwijk- Hijmans).Hun dochters Jeanette Selma (Janny), geboren op 22.6.1926, en Edith, geboren op 31.7.1929, zagen allebei het levenslicht in Zwolle. De familie Troostwijk was bevriend met de familie Levie, Melkmarkt 18-18a. Ze woonden in de Koestraat, hoek Bloemendalstraat, en Janny en Edith speelden vaak met Jules, Riek en Lieneke Levie.

Van links naar rechts: Jan Dikkers, Margreet Nysingh (voor), meisje Klinkert (achter Margreet), Janny Troostwijk, Jules Levie, Riek Levie, Edith Troostwijk. Uiterst rechts: Lieneke Levie. Bron: Riek Levie

Van links naar rechts: Edith (met viool), Antoinette, Herman en Jannie. Rechtsachter staand:
Jacob Karel (Jacques) Danneboom. Bron: Olly Kan-Kok

Janny Troostwijk, getekend door J. L. Kleintjes
Bron: Aline Pennewaard

Edith Troostwijk, getekend door J.L. Kleintjes
Bron: Aline Pennewaard

Antoinette, haar man Herman en hun kinderen Jannie en Edith werden alle vier op dezelfde dag, 28.1.1944, in Auschwitz omgebracht.  Jacob Karel Danneboom was grossier, ongehuwd en woonde bij zijn ouders. Hij werd vermoord in Auschwitz op 28 januari 1944. Eduard Danneboom heeft het einde van de oorlog net niet gehaald en overleed in Westerbork op 3.4.1945. Aanvankelijk werd hij op de Algemene Begraafplaats in Assen begraven. Op 10 april 1946 werd hij op de Joodse begraafplaats aam de Watersteeg in Zwolle, herbegraven.

Uit het begrafenisboek van Joods Zwolle, tweede van boven Bron: Mirjam Kan

Selma Danneboom zoekt haar kinderen en kleinkinderen. Bron: www.communityjoodsmonument.nl via Aline Pennewaard

Na de oorlog verhuurde Selma Danneboom het zakenpand aan de van Karnebeekstraat  aan Meijer Kan en noemde de zaak aanvankelijk ‘Firma Kan en Danneboom’. Later kochtde heer Kan de zaak van mevrouw Danneboom en heeft er jaren lang een foto van Eduard Danneboom in het kantoor gestaan. Selma was een bijzondere vrouw die ondanks haar vreselijke ervaringen en grote verdriet altijd vriendelijk gebleven is.  Zij stierf op 12.4.1976 op 94-jarige leeftijd.

De graven van Eduard en Selma Danneboom. Op Selma’s grafsteen zijn ook de namen van haar omgekomen kinderen en kleinkinderen vermeld. Bron: Mirjam Kan