BONDSDRIVE

In mei 1951 werd er een nieuw project gelanceerd onder de oorspronkelijke naam ‘State of Israel Bonds’. Na de Onafhankelijkheidsoorlog tussen de nieuwe Staat Israel en haar omringende vijanden in 1948, waren er enorme financiele schulden ontstaan. Minister-President David Ben Gurion nodigde zodoende in september 1950 joods-Amerikaanse leiders uit in het King David Hotel in Jeruzalem en bracht het idee op dat men Israelische staatsobligaties uit zou geven, met als doel om de economie van de Staat Israel te redden. De leiders gaven gehoor aan zijn verzoek.
De Israel Bonds was aanvankelijk een Amerikaanse organisatie maar ze breidde zich al snel uit op internationaal niveau.

In Nederland werd dit project begin 1956 gelanceerd. Het was Henny (Henrietta) van Voolen-Kastan (Arnhem, 2.12.1908 – Zaandam, 20.11.1988) die in dienst was van de Israel Bonds voor de afdeling Nederland, ze opereerde vanuit een kantoor in Amsterdam. Dhr. Jules Sijes was voorzitter, hij deed de institutionele beleggers. Henny van Voolen ontfermde zich over de particuliere beleggers. Zij deed dit d.m.v. het organiseren van plaatselijke of regionale ‘drives’, waarvoor zij allereenst een comite ter plaatse formeerde. Tijdens deze Israel-avonden gaf Prof. Martinus Adrianus Beek (Ommen, 25.6.1909 – Amsterdam, 31.7.1987) altijd een lezing. Hij was Hoogleraar Oude Testament en Hebreeuwse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam en een groot vriend van Israël. Na de pauze werd elke aanwezige verzocht om geld te geven; niemand ontkwam hieraan!

Voor het oprichten van de afdeling Israel Bonds in Zwolle, kwam mevrouw van Voolen in 1955 op bezoek bij Max en Ilse Hes. Zij nam haar dochter mee en ontstond een relatie tussen dochter en de oudste zoon van familie Hes; ze zijn al vele jaren getrouwd.

Henny was een vooraanstaande vrouw in Nederland en voorzitster van de Amsterdamse afdeling van de W.I.Z.O. (Women Israel Zionistic Organization – joodse vrouwenorganisatie). Ze werkte voor de Israel Bonds van 1955 tot 1961, het jaar dat ze hertrouwde.

David Ben-Goerion, Israëls eerste Minister-President, tijdens een conferentie van de Israel Bonds Bron: www.inminds.com

Een van de vele activiteiten ontwikkeld door de Israel Bonds: verkoop van munten
Bron: www.israelbonds.com

Dollar bonds opgedragen aan David Ben Gurion (1951) Bron: www.israelbonds.com

Ook de toenmalige Israëlische consul, Ron Ginthon en zijn vrouw, Prof. Beek en Henny van Voolen.

In de raadszaal van het Stadhuis in Zwolle (destijds in de Diezerstraat) kwam het gezelschap bijeen:

Vlnr. Achter twee onbekende heren. Aan de tafel: Abraham Troostwijk, Jonkheer Mr. G.A. Strick van Linschoten (toenmalige burgemeester van Zwolle), mevrouw Ginthon, Prof. Beek (staand), Ron Ginthon, Henny van Voolen Bron: Beeldbank Joods Historisch Museum, Amsterdam

Vlnr. Leo Brest, Max Hes, Henriëtte Stibbe-Drukker, Prof. Beek, Henny van Voolen, echtpaar Ginthon
Bron: Beeldbank Joods Historisch Museum, Amsterdam

Vlnr. Henny van Voolen, echtpaar Ginthon, Guus Sanders
Bron: Beeldbank Joods Historisch Museum, Amsterdam

Vlnr. Leo Brest, Isolde Brest-Greefkes, Guus Sanders, Max Hes, Mau(rits) Troostwijk, Jo Levie (Oosterlaan), Ron Ginthon, Mart Levie, Henny van Voolen Bron: Beeldbank Joods Historisch Museum, Amsterdam

Deze foto verscheen ook in het deel over Netje en Hartog van der Sluis:

Vlnr. Alix-Cohn, Abraham en Kaatje (Corrie) Troostwijk-Meiboom, Netje en Hartog van der Sluis. Achter: Guus Sanders en Theo Vecht (op de rug)
Bron: Beeldbank Joods Historisch Museum, Amsterdam

Vlnr. Dhr. Ginthon, Hilde Marcus, Alix Cohn-Blum, Abraham Troostwijk Bron: Beeldbank Joods Historisch Museum, Amsterdam

Guus Sanders kreeg een speciale gouden oorkonde uitgereikt door Henny van Voolen. Later zou hij deze speld altijd dragen bij speciale gelegenheden. Bron: Beeldbank Joods Historisch Museum, Amsterdam

Een ontspannen moment: dr. Bram Marcus maakt bekijkt de speld op de jas van Guus Sanders.

Van links naar rechts: achter: Pauline Vecht, onbekende vrouw (met bril). Voor: Alie Sanders-Hekscher, Mau(rits) Troostwijk, Loes Marcus-Leijdesdorff, Guus Sanders, dr. A.E. (Bram) Marcus en Theo Vecht Bron: Beeldbank Joods Historisch Museum, Amsterdam

Guus Sanders geeft mevrouw van Voolen een hand. Vlnr.: Henriëtte Stibbe, Henny van Voolen, mevrouw Ginthon, Guus Sanders, dhr. Ginthon. Bron: Beeldbank Joods Historisch Museum, Amsterdam

Vlnr. Harry Kan, Max Hes, Isolde Brest-Greefkes, Olly Kan-Kok, Henriëtte Stibbe-Drukker, Henny van Voolen, echtpaar Ginthon, Alix Cohn, Hilde Marcus. Op de rug: Netje en Hartog van der Sluis, Guus Sanders, Abraham Troostwijk. Bron: Beeldbank Joods Historisch Museum, Amsterdam

Guus Sanders in gesprek met dhr. Ginthon. Op de achtergrond: Leo en Isolde Brest-Greefkes, Max Hes, Mau(rits) Troostwijk, Jo Levie, Mart Levie en Henny van Voolen
Bron: Beeldbank Joods Historisch Museum, Amsterdam

Guus Sanders in gesprek met dhr. Ginthon. Op de achtergrond: Leo en Isolde Brest-Greefkes, Max Hes, Mau(rits) Troostwijk, Jo Levie, Mart Levie en Henny van Voolen
Bron: Beeldbank Joods Historisch Museum, Amsterdam

Vlnr.: Jo Levie (half zichtbaar), Mart Levie-Levie, Henriëtte Stibbe, Henny van Voolen, echtpaar Ginthon, Guus Sanders en Abraham Troostwijk
Bron: Beeldbank Joods Historisch Museum, Amsterdam

Nog een vrolijk moment. Vlnr. Henny van Voolen, het echtpaar Ginthon en Guus Sanders
Bron: Beeldbank Joods Historisch Museum, Amsterdam

Wie uiteindelijk de auto-rally gewonnen hebben, is ons niet bekend. Een feit is dat het een bijzondere gelegenheid was en dat er geld werd ingezameld voor Israël.

De Israel Bonds bestaan nog steeds: