We zijn de vele privé-personen die mee doen aan de website Joods Zwolle dankbaar voor hun bijdrage. Het is vooral dankzij hen dat deze website
gestalte heeft gekregen. Iedereen die meedoet en dus toestemming heeft gegeven voor onderdelen, wordt als ‘bron’ geciteerd onder elke foto.

Velen hebben ook ideeen en materiaal geleverd buiten hun eigen families om. Het is onmogelijk om iedereen te bedanken, maar enkelen personen
wil ik toch noemen in dit kader: Michael Amsman, Wil en Igor Cornelissen, Jaap van Gelderen, Walter Guttmann, Marco Groen, Jaap Hagedoorn,
Olly Kan-Kok, Herman van Keulen, Rob Coopman,  Minke Kraijer, Riek Levie en haar zus Lien Kedar-Levie, Hagar Neter,  Louki Pinas,
Anny Stibbe, Bernard Stibbe, Thijs Rinsema,  Drs. Iet Vierstraeten-Erdtsieck en Eddy de Weerd.

Behalve privé-personen willen we de volgende organisaties en/of schrijvers van boeken en artikels noemen en danken voor hun toestemming en
bijdrage: Het ‘ Herinneringsboek Joods Zwolle 1940-1945’ (Zwolle 1995) onder redactie van David Stibbe en Jaap Hagedoorn. Het bestuur van de
Joodse gemeente Zwolle verleende haar toestemming voor het gebruik van de lijst van Joodse ingezetenen van Zwolle 1940-1945 die voor dit
boek werd samengesteld. Jaap Hagedoorn verleende toestemming voor zijn deel van het Herinneringsboek.
Het boek ‘Fragmenten – Joods leven in Zwolle en omgeving’  onder redactie van Jaap van Gelderen (IJsselakademie, Kampen 1985)
Het Joods Historisch Museum in Amsterdam en de heer Anton Kras.
Bibliotheca Rosenthaliana en drs. Wout Visser, assistant-conservator.
Het Historisch Centrum Overijssel en de heren dr. Wim Coster, dr. Piet den Otter en dhr. Paul Harmens.

Indien een niet-genoemde privé-persoon of organisatie ook graag opgenomen wil worden in deze rubriek, verzoeken we  u vriendelijk om hierover
contact .