Ondanks de constante zorg en aandacht die Mirjam Kan besteedt aan de samenstelling van de website www.joodszwolle.nl (hierna‘JoodsZwolle’)
en de daarin opgenomen gegevens, kan zij niet instaan voor de volledigheid of juistheid van de gegevens en de inhoud van JoodsZwolle.
Mirjam Kan aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig
opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van JoodsZwolle.

De informatie op JoodsZwolle is gebaseerd op eigen ervaring, kennis en verhalen van derden en wanneer relevant, in overeenstemming met de
betrokkene derden geplaatst. Wanneer u van mening bent dat er onjuiste informatie op de site is geplaatst, verzoekt Mirjam Kan u direct contact
op te nemen via info@joodszwolle.nl. Wanneer u JoodsZwolle gebruikt is de  privacyverklaring van toepassing.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES
Het kan dat u op JoodsZwolle een aantal links aan naar andere websites vindt. JoodsZwolle is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de
wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene
voorwaarden, indien aanwezig,van de site die u bezoekt.